Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Functions of Sports Clubs in European Societies

Ny bog om idrætsforeninger fra CISC

‘Functions of Sports Clubs in European Societies’, der er udgivet på det internationale forlag Springer, er redigeret af bl.a. Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen fra CISC.

Bogen bygger på det europæiske forskningsprojekt om ’Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe’, som CISC havde ansvaret fra 2015 til 2017. Bogen består af en analyse af idrætsforeningers funktioner og betydninger i forhold til sundhed, social integration, demokrati og frivilligt arbejde.

Bogen består dels af et kapitel for hvert af de ti lande, som deltog i forskningsprojektet, dels af tværgående analyser. Blandt kapitlerne i bogen kan nævnes:

Kapitel 4: ’Denmark: High Participation at the Expense of Democratic and Social Engagement’, skrevet af Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen.

Kapitel 14: ‘The Contribution of Sports Clubs to Public Welfare in European Societies. A Cross-National Comparative Perspective’, skrevet af redaktørerne af bogen: Karsten Elmose-Østerlund, Bjarne Ibsen, Siegfried Nagel og Jeroen Scheerder.

Det er den første undersøgelse af idrætsforeninger, som sammenligner foreningerne på tværs af europæiske lande ved anvendelse af det samme spørgeskema til hhv. foreninger og medlemmer i alle landene.

Bogen viser, at der på den ene side er mange fællestræk ved idrætsforeninger på tværs af landegrænser. På den anden side er der også væsentlige forskelle. Bl.a. viser sammenligningerne, at medlemmerne af de danske idrætsforeninger deltager forholdsvis lidt i foreningernes sociale aktiviteter, i sammenligning med de fleste af de andre lande, som indgår i undersøgelsen.

Bogen og de enkelte kapitler fra bogen kan bestilles på Forlaget Springer:  
https://www.springer.com/gp/book/9783030485344

Køb bogen her

Bogen og de enkelte kapitler kan bestilles fra forlaget

Forlaget Springer

Redaktionen afsluttet: 31.08.2020