Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Notat om selvejende institutioner

Selvejende institutioner I Danmark. Institutionernes udvikling, udbredelse og karakter på udvalgte samfundsområder / udarbejdet af Malene Thøgersen

Notatet er udarbejdet i forbindelse med den danske del af det nordiske projekt ”Outsourcing of Scandinavian Welfare Societies”.

Projektets overordnede formål er at belyse, hvilken betydning det har for borgerroller, hvorvidt velfærdsydelser leveres af offentlige, private eller frivillige aktører. Fokus i den danske case er særligt på sammenligningen af offentlige og selvejende institutioner.

Se hele notatet på Cifris hjemmeside – Netværk for forskning i civilsamfund og frivillighed.

Redaktionen afsluttet: 31.10.2013