Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv

Invitation til konference mandag den 4. december 2017 på SDU.

Internationale undersøgelser placerer Danmark blandt de lande i Europa, hvor flest dyrker idræt i en forening. Men vi er ikke alene. Flere lande kan fortjene betegnelsen ’foreningsland’, men der er også lande i Europa, hvor foreningsidræt er mindre almindelig.

Men hvor gode er idrætsforeningerne i Danmark til at integrere, og hvor gode er de til at engagere medlemmerne i frivilligt arbejde og i foreningsdemokratiet i sammenligning med andre europæiske lande?

Dette kan et stort EU-støttet forskningsprojekt, som Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet har stået i spidsen for, nu give svar på.

Forskningsprojektet ’Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe’ har deltagelse af 10 europæiske lande. På konferencen vil ligheder og forskelle mellem idrætsforeningerne i Danmark og idrætsforeningerne i de øvrige lande blive fremlagt, og det vil blive diskuteret, hvor vi i Danmark kan lade os inspirere af andre europæiske lande. Læs mere om forskningsprojektet her: www.sdu.dk/sivsce

Konferencen er organiseret af CISC i samarbejde med DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund.
 

Praktiske informationer

Konferencen afholdes på Syddansk Universitet, Auditorium U45, Campusvej 55, 5230 Odense, mandag den 4. december. Se foreløbigt program herunder.

Du vil som deltager på konferencen få fuld forplejning i løbet af dagen samt få udleveret trykte publikationer, som indeholder den nyeste viden om danske og europæiske idrætsforeninger. Det er gratis at deltage, men det er påkrævet, at du tilmelder dig konferencen forud.

Tilmelding sker senest den 20. november på dette link: http://webpay.sdu.dk/system/sivsce
Hvis du tilmelder dig, men udebliver uden afbud, forbeholder vi os ret til at opkræve et gebyr på kr. 250. Afbud sendes senest dagen før til lbolwig@health.sdu.dk

For informationer om transport til og fra Syddansk Universitet benyt da følgende link: http://www.sdu.dk/service/vejviser/odense

Vi ser frem til din deltagelse på konferencen.

Med venlig hilsen

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund

 

Foreløbigt program

09.00-10.00
Ankomst, registrering, kaffe og morgenbrød

10.00-10.15
Velkomst

10.15-10.45
Foreningsidrætten i Danmark – status og udviklingstendenser
Præsentation med fokus på resultaterne af den danske del af undersøgelsen

10.45-11.30
Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger
Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer
En dansk vinkel på resultaterne fra det europæiske forskningsprojekt

11.30-12.00
Resultaterne af det europæiske forskningsprojekt sat i perspektiv – social integration
En eller flere personer som arbejder med området forholder sig til resultaterne

12.00-12.15
En praksishistorie om social integration i foreningsidrætten
Indlæg fra en foreningsrepræsentant, som fortæller om foreningens indsats på området

12.15-13.00
Frokost

13.00-13.45
Frivilligt arbejde i danske og europæiske idrætsforeninger
Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer
En dansk vinkel på resultaterne fra det europæiske forskningsprojekt

13.45-14.15
Resultaterne af det europæiske forskningsprojekt sat i perspektiv – frivilligt arbejde
En eller flere personer som arbejder med området forholder sig til resultaterne

14.15-14.30
En praksishistorie om frivilligt arbejde i foreningsidrætten
Indlæg fra en foreningsrepræsentant, som fortæller om foreningens indsats på området

14.30-14.45
Kaffepause

14.45-15.15
Den danske foreningsidræt set igennem en udenlandsk idrætsforskers briller
Indlæg fra en person i forskningsgruppen omkring det europæiske forskningsprojekt

15.15-16.00
Hvad kan den danske foreningsidræt lære af foreningsidrætten i andre europæiske lande?
Perspektivering og diskussion af resultaterne fra det europæiske forskningsprojekt

Foto: Bent Nielsen / DGI Fotoarkiv

Invitationen i printvenligt format

PDF

Redaktionen afsluttet: 17.05.2017