Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Foreningers samarbejde med kommunale institutioner

Den tredje rapport i forskningsprojektet om ’Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor’ er nu udgivet og kan downloades her.

Rapporten, som er udarbejdet af Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen, bygger på en spørgeskemaundersøgelse i 2016 af foreningerne med fokus på deres samarbejde med kommunale institutioner, som er gennemført i Odense Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Faxe Kommune, Rudersdal Kommune og det almennyttige og boligsociale område i Aarhus Kommune. Spørgeskemaet er besvaret af 1525 foreninger, hvilket er 47 pct. af de foreninger, som fik muligheden for at deltage.

Mange foreninger samarbejder men ikke flere end for seks år siden

Foreningernes svar viser, at 26 pct. har et samarbejde med en skole, 16 pct. med en daginstitution, SFO, fritidsklub eller lignende og 34 pct. med anden kommunal eller regional offentlig institution. En sammenligning med resultaterne af en tidligere undersøgelse af foreningslivet viser, at andelen af foreningerne, der samarbejder med en kommunal institution, er stort set den samme som i 2010, men klart højere end i 2004.

Undersøgelsen viser, at en række foreningskarakteristika har betydning for, om foreningen samarbejder med en kommunal institution.

  • For det første er store foreninger mere tilbøjelige til at have et samarbejde med kommunale institutioner end små foreninger.
  • For det andet er foreninger med lønnede ansatte mere tilbøjelige til at have et kommunalt samarbejde, end foreninger uden lønnede ansatte.
  • For det tredje samarbejder foreninger, som tillægger lokalsamfundet stor betydning for foreningen, mere med kommunale institutioner end foreninger, der ikke tillægger lokalsamfundet så stor betydning.

Samarbejdet er ok, men det tillægges ikke så stor betydning

For de fleste af de foreninger, der samarbejder med en kommunal institution, udgør samarbejdet en mindre eller lille del af foreningens samlede aktiviteter og virksomhed. De samarbejdende foreninger vurderer dog det konkrete samarbejde positivt, men forholdsvis mange foreninger synes, at det er både bureaukratisk og tidskrævende.

Grundlæggende synes det store flertal af foreningerne slet ikke, at det er foreningens opgave at deltage aktivt i løsningen af kommunale opgave. En sammenligning med tidligere foreningsundersøgelser viser, at denne holdning ikke er ændret 2004, hvor spørgsmålet første gang blev stillet. Den omsiggribende diskussion om et stærkere samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor – mange steder benævnt som samskabelse – synes først og fremmest at have involveret politikere og ledere i kommunerne, mens denne dagsorden ikke i samme grad er slået igennem i foreningslivet. Der synes altså at være behov for en forventningsafstemning.

Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen. Foreningers samarbejde med kommunale institutioner. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, 2017.
Movements, 2017:2 (pdf)

Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet 'Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor', som løber 2015-2018. Læs mere på projekthjemmesiden www.sdu.dk/frivillig-kommunal

Foreningers samarbejde med kommunale institutioner

Af Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen

Download rapport

Redaktionen afsluttet: 18.05.2017