Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut (Idan) har i perioden fra september 2013 til april 2014 gennemført en undersøgelse for Idrætssamvirket i Skanderborg og Skanderborg Kommune af kommunens idrætsfaciliteter og deres brug.

Formålet med undersøgelsen har været at kvalificere beslutningsgrundlaget i Skanderborg Kommune for en udvikling af faciliteter og anlæg til idræt og motion i overensstemmelse med fremtidige behov hos såvel foreninger som andre brugere.

Undersøgelsen viser bl.a., at:

  • For flere facilitetstyper er dækningen i Skanderborg Kommune bedre end på landsplan.
  • Hovedparten af foreningerne er tilfredse med de faciliteter, de bruger mest. Men næsten halvdelen af foreningerne mener også, at de eksisterende faciliteter ikke dækker deres behov.
  • Et fåtal af skolebørnene i Skanderborg Kommune tager direkte fra skole og hen til den idrætsaktivitet de dyrker.
  • De voksne borgere anvender idrætshaller og svømmefaciliteter uden for kommunen i næsten lige så stor grad som faciliteter inden for kommunen.

Ligesom tidligere lignende undersøgelser har vist, gælder det også for Skanderborg Kommune, at de voksne borgeres mest benyttede steder eller faciliteter til idræt og motion er naturen (i skoven, på stranden, på vandet, i parker m.v.), på veje, gader, fortove o.l. samt motionsrum/fitnesscenter. Det er altså faciliteter eller steder, som i lille grad er et direkte resultat af kommunens idræts- og facilitetspolitik.

Undersøgelsen viser tillige, at foreningerne er udfordret af en meget stor gruppe borgere, der foretrækker at dyrke idræt og motion i naturen og/eller i selvorganiserede former uden fast træningstid, uden instruktion osv. Foreningerne skal derudover også forholde sig til den ’kommunale udfordring’ med krav fra skolerne (eller andre kommunale instanser) om at etablere samarbejde med foreninger om aktiviteter, f.eks. i SFO-tiden eller i forbindelse med sundhedsfremmende tiltag. Udfordringer som foreningerne kan forholde sig til ud fra tre forskellige strategier, som er skitseret i rapporten.

Download hele undersøgelsen her


Redaktionen afsluttet: 29.07.2014