Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Kameramålinger af kapacitetsbenyttelse i idrætsfaciliteter

CISC kan nu tilbyde kommuner undersøgelser af, hvor meget idrætsfaciliteter benyttes ved hjælp af kameramålinger.

Måling af benyttelse med kameraer er en relativt ny metode, hvor registrering af aktiviteter og antallet af aktive udøvere sker elektronisk via et lille kamera. Billederne bliver analyseret af et program og derefter sløret. Således medfører målingerne ikke indsamling af personfølsomme oplysninger.

Måling af aktiviteter i idrætsfaciliteter er ikke nyt. CISC har, siden Evald Bundgaard Iversen startede systematiske målinger af idrætshallers benyttelse i 2012, videreudviklet og anvendt kapacitetsmålinger videnskabeligt. Metoden indebar målinger, hvor observatører var til stede i idrætsfaciliteten én gang i timen for at registrere, om der var aktivitet eller ej. Registreringerne har enten været skrevet ned i papirskemaer eller blevet tastet direkte ind i en app på en smartphone. Metoden har senest været anvendt i stor skala i forskningsprojektet ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’, hvor over 500 idrætsfaciliteter fordelt på 23 kommuner har fået registreret aktiviteter. Uanset registreringsmetode har de manuelle målinger krævet en del arbejdsmæssige ressourcer, idet de bl.a. har forudsat tilstedeværelse af en observatør i ca. 10 min. hver time i hver af de udvalgte idrætsfaciliteter hver dag.

Men i forbindelse med den aktuelle undersøgelse i Vordingborg Kommune, som også omfatter en facilitetsundersøgelse, har CISC benyttet sig af et nyt kamerasystem, som kan registrere aktiviteter i idrætshaller og -sale. Kameraerne tager billeder flere gange i timen og i væsentlig længere perioder end de manuelle målinger og dermed øger vi mængden af data og får et yderst detaljeret indblik i faciliteters benyttelse.

Kameraerne har siddet i 10 idrætshaller i Vordingborg Kommune i over 4 uger i foråret 2019, og resultaterne herfra bekræfter bl.a. billedet fra ’Fremtidens Idrætsfaciliteter’, hvor idrætshallerne er booket noget mere end de reelt er benyttet.

Figuren herunder viser eksempelvis, at der på tværs af syv idrætshaller i Vordingborg Kommune er masser af ledig kapacitet i både skolernes rådighedstid og i fritidsbrugernes tider. Den blå linje viser hvor mange aktiviteter der er i gennemsnit i løbet af 4 uger i de timer der er til rådighed i hverdagene, mens den orange linje viser andelen af bookede timer i samme tidsrum.

Figur 1. Booking og benyttelse af idrætshaller i Vordingborg Kommune kl. 8-22 i hverdage (pct.)

Figur 1. Booking og benyttelse af idrætshaller i Vordingborg Kommune kl. 8-22 i hverdage (pct.)


Redaktionen afsluttet: 24.09.2019