Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

’DM i foreningsudvikling’ skaber langtidsholdbare resultater

Arbejdet med foreningsudvikling skaber et ’udviklingsflow’, hvor lysten til at udvikle bliver fremmet af de succesoplevelser, foreningerne opnår.

Den tendens er i hvert fald kendetegnende for størstedelen af de foreninger, der har deltaget i ’DM i foreningsudvikling’ (DMIF). Tre til fire år efter deltagelsen arbejder mere end fire ud af fem foreninger stadig aktivt med at udvikle deres respektive foreninger.

Karsten Elmose-Østerlund og Christian Røj Jørgensen fra Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) har i rapporten ”Undersøgelse af foreningsudvikling med ’DM i foreningsudvikling’ som case” undersøgt langtidsholdbarheden af den udvikling, som foreningerne iværksætter. Noget som er gjort ved at genbesøge de foreninger, der deltog i de første to udgaver af DMIF, som blev afsluttet for tre til fire år siden.

Kort fortalt er DMIF en strategisk indsats iværksat af DGI, som inviterer foreninger fra hele landet til at deltage i et foreningsudviklingsforløb over ni måneder. I forløbet udvikler foreningerne sig med udgangspunkt i deres egne udfordringer og interesser. Udviklingen sker med inspiration udefra, men foregår i foreningerne og er som oftest forankret blandt mindre grupper af foreningernes egne frivillige ledere.

Overordnet set viser undersøgelsen, at DMIF ’virker’. Flertallet af de deltagende foreninger oplever at komme i det, nogle selv beskriver som et ’udviklingsflow’, hvor foreningsudvikling driver foreningsudvikling gennem løbende succesoplevelser. Et resultat som er langtidsholdbart i den forstand, at mere end fire ud af fem foreninger stadig arbejder aktivt med udvikling tre til fire år efter deltagelsen i DMIF.

Udviklingen i foreningerne foregår i en symbiose mellem ledelses- og aktivitetsudvikling. På ledelsessiden arbejder foreningerne med en øget anvendelse af målsætninger, som er med til at sikre en fælles retning, ligesom de åbner sig op og involverer egne medlemmer samt borgere og organisationer i lokalsamfundet i deres arbejde. Aktivitetssiden er gennemsyret af den samme åbenhed, men med fokus på nye målgrupper og aktiviteter – særligt arbejder mange foreninger med at oprette fleksible, motionsprægede aktiviteter.

Udviklingsarbejdet skaber en større tilfredshed med og opbakning omkring foreningerne samt en øget optimisme. Derudover bliver mange af foreningerne belønnet med en markant vækst i antallet af medlemmer og frivillige. Således har omtrent halvdelen af foreningerne efter deltagelsen i DMIF fået mere end ti procent flere medlemmer og frivillige – et tal der er markant højere end tilsvarende generelle tal for foreningslivet.


Foto: Kristina Møller/DGI Fotoarkiv

 

Undersøgelse af foreningsudvikling med 'DM i foreningsudvikling' som case

Af Karsten Elmose-Østerlund og Christian Røj Jørgensen

Download rapport

Redaktionen afsluttet: 10.11.2016