Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Idrætsanlæg i Danmark

To notater giver for første gang et detaljeret indblik i idrætsanlægs organisering, styring og ledelse i Danmark.

Forskningsprojektet ’Fremtidens idrætsfaciliteter – Organisering, styring og ledelse’, der er støttet af TrygFonden og Lokale og Anlægsfonden, er omtrent halvvejs. Der er nu publiceret to notater, der afrapporterer den første halvdel af projektet.

For det første giver notatet ’Organisering, styring og ledelse af danske idrætsanlæg’ et overblik over, hvordan den overordnede organisering er af idrætsanlæg i danske kommuner, hvordan kommunerne har indrettet styringen af idrætsanlæggene, samt hvordan den lokale ledelse af anlæggene udføres. Dette notat er baseret på svar fra 873 anlæg i 50 kommuner.

For det andet giver notatet ’Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed’ et overblik over, i hvilket omgang idrætsanlæg benyttes i de 23 kommuner og 290 anlæg, der deltager i denne del af undersøgelsen. I samme notat er også afrapporteret brugernes tilfredshed med disse 290 anlæg.

De to notater dækker over et meget omfattende datamateriale, og giver for første gang et samlet blik på idrætsanlægs organisering, styring og ledelse i Danmark. I slutningen af 2017 afsluttes indsamlingen af oplysninger om idrætsanlægs fysiske tilstand i de samme 23 kommuner. Oplysningerne om idrætsanlægs fysiske tilstand forventes afrapporteret i foråret 2018.

Samlet giver disse notater et stærkt grundlag for forskningsprojektets sidste fase, der løber frem til midten af 2019. Gennem yderligere analyser, og en række case-studier, fokuserer projektets sidste fase således på at forstå de faktorer, der synes at have betydning for idrætsanlægs benyttelse og brugertilfredshed.

Foto: Colourbox

Organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg i Danmark

Peter Forsberg, Evald Bundgård Iversen og Jens Høyer-Kruse

Download notat

Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed

Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg

Download notat

Redaktionen afsluttet: 08.11.2017