Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Idrætsforeninger

En central del af CISCs profil er forskningen i idrætsforeninger, som også kan siges at være en del af forskningscenterets civilsamfundsforskning. Det er et forskningsområde, der har en meget stor bevågenhed og interesse for i især idrætsorganisationerne, idrætsforeninger samt kommuner, som bestandigt trækker på forskningscenterets ekspertise. Denne forskning har omfattet flere store undersøgelser og flere mindre.

CISC har fra 2015 til 2017 haft ansvaret for den indtil dato største europæiske undersøgelse af idrætsforeninger på tværs af ti lande, Social inclusion and volunteering in sports clubs in Europe, som er finansieret af EU.

CISC har stået for to spørgeskemaundersøgelser af danske idrætsforeninger i henholdsvis 2010 og 2015, hvoraf den sidste, Foreningsidrætten anno 2015 - status og udviklingstendenser, var en del af den ovenfor omtalte undersøgelse af idrætsforeninger i Europa.

CISC har også stået for flere mindre undersøgelser af foreningsudviklingsprojekter, bl.a. DGIs højt profilerede ’DM i foreningsudvikling’, som organisationen tre gange har finansieret en evaluering af.

Endelig har CISC stået for undersøgelser af frivillige lederes og træneres kompetencer i idrætsforeninger.

Ansvarlig for forskningsområdet: Karsten Elmose-Østerlund

Forskningsprojekter

Se alle afsluttede projekter inden for området

Læs mere

Se alle igangværende CISC-projekter

Læs mere

Sidst opdateret: 13.11.2023