Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Fleksible fitnessaktiviteter er de mindst sociale

Der er stor forskel på det sociale engagement blandt medlemmer af gymnastikforeninger. Medlemmer i klassiske æstetiske gymnastikaktiviteter, som springgymnastik og spring-rytme gymnastik, er i langt højere grad end medlemmer i fitnessaktiviteter, som aerobic, Zumba, Crossgym og yoga, aktive og engagerede i gymnastikforeningernes sociale liv, demokrati og frivillige arbejde.

Forskning fra CISC har tidligere vist, hvordan idrætsgrene som fodbold, håndbold, cykling og tennis er gymnastikken overlegen, når det gælder medlemmernes deltagelse og engagement i foreningernes sociale liv, demokrati og frivillige arbejde. Som opfølgning herpå har CISC gennemført en undersøgelse, der stiller skarpt på betydningen af forskelle internt i gymnastikforeninger med særligt fokus på at skelne mellem klassiske æstetiske gymnastikaktiviteter og fitnessaktiviteter.

Undersøgelsen viser, at der er markante forskelle på gymnastik- og fitnessaktiviteter. De medlemmer, der dyrker springgymnastik eller spring-rytme gymnastik, er således ligeså socialt deltagende som medlemmer i holdidrætsgrene som fodbold og håndbold. Rytmegymnastikken placerer sig noget lavere, men har dog en højere andel af aktive og engagerede medlemmer, end man finder i tennisklubber.

Fitnessaktiviteterne, derimod, placerer sig klart i bunden med den laveste andel af aktive og engagerede medlemmer. Til denne gruppe af aktiviteter hører en mangfoldighed af aktiviteter, som på mange måder spejler holdudbuddet i kommercielle fitnesscentre. Det drejer sig eksempelvis om aerobic, Zumba, Crossgym, indoor cycling, yoga og pilates.

Ud over at skelne mellem aktivitetsformer bliver der i rapporten også stillet skarpt på andre forhold, der har betydning for medlemmernes sociale deltagelse og engagement. Resultaterne viser, at den forpligtelse, medlemmerne oplever på de hold, hvor de er afhængige af hinanden i selve aktiviteten, forplanter sig til livet uden for aktiviteten. De er ganske enkelt mere sociale både i og uden for aktiviteten.

Selv om aktiviteten spiller en vigtig rolle for den sociale kapital, viser undersøgelsen også, at andre forhold har betydning for medlemmernes sociale deltagelse og engagement. Forhold knyttet til medlemmet, herunder både socioøkonomiske forhold, som køn og alder, samt den personlige prioritering af det sociale liv er vigtige parametre. Det samme er medlemmets tilknytning til foreningen, herunder både varighed af medlemskab og om vedkommende har barn eller børn i foreningen.

Karsten Østerlund: Social kapital i gymnastik og fitness: En undersøgelse for landsudvalget i DGI Gymnastik & Fitness. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.
Movements, 2014:12 (pdf)

Redaktionen afsluttet: 23.09.2014