Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Anbragte Børn i Bevægelse

Evaluering af Anbragte Børn i Bevægelse. Udarbejdet af Jan Toftegaard Støckel.

Ny udgivelse i rapportserien Movements:
Jan Toftegaard Støckel: Evaluering af Anbragte Børn i Bevægelse. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013. 
Movements, 2013:2 (pdf)

Evalueringen af ’Anbragte Børn i Bevægelse’ (ABB) er en rapport om Børnehjælpsdagens indsatser for at fremme den fysiske dimension i de anbragte børns institutionsliv gennem afholdelse af aktivitetsbesøg og aktivitetsdage på anbringelsesinstitutioner samt aktivitetslejre. Med den fysiske dimension tænkes der på alle de sammenhænge, hvor kroppen kan være i bevægelse, og begrebet omfatter alt fra almindelig hverdagsmotion til aktiv selvtransport, idrætsdeltagelse, skoleidræt og forskellige former for leg og bevægelsesaktiviteter - hvad enten de forekommer som organiserede eller uorganiserede aktiviteter.

Hovedformålet med nærværende evaluering er i hovedtræk at sammenfatte de vigtigste resultater af de undersøgelser Syddansk Universitet har foretaget i forhold til Børnehjælpsdagens indsatser. I rapporten beskrives og analyseres de måder, hvorpå anbringelsesstederne arbejder med målgruppens fysiske aktivitet og herunder specifikt, hvordan samarbejdet med Børnehjælpsdagen har været i løbet af projektperioden med henblik på at forstå hvorvidt, og i givet fald hvordan, interventionen har påvirket anbringelsesstederne hverdagsstrukturer og holdninger til de anbragte børn/unges fysiske aktivitet og udvikling.

I forlængelse af evalueringen har Børnehjælpsdagens projektledere kort beskrevet ABBprojektets baggrund, indhold samt statistik på deltagelse. I tillæg hertil har projektlederne analyseret og perspektiveret evalueringens hovedresultater i forhold til aktuelle og fremtidige prioriteringer.

 

Redaktionen afsluttet: 05.02.2013