Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Presseklip

Rart hvis politikerne lyttede.

CISC's netop offentliggjorte undersøgelse af idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune har afstedkommet debat i kommunen.

Læs mere i Århus Stiftstidende:
http://stiften.dk/skanderborg/laeserbrev-rart-hvis-politikerne-lyttede

 

Jens Høyer-Kruse og Lau Tofft-Jørgensen: Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune. Odense: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014. Movements, 2014:5 (pdf)

Undersøgelsen er udarbejdet i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut. 

Redaktionen afsluttet: 02.09.2014