Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Rapportserien MOVEMENTS

Rapportserien MOVEMENTS blev påbegyndt i 2007 og udgives af Institut for Idræt og Biomekanik.

Serien bruges primært til offentliggørelse af mindre rapporter m.v., som ikke egner sig til en egentlig bogudgivelse. Rapporterne vil typisk være udarbejdet som afslutning på et eksternt finansieret forskningsprojekt og i samarbejde med en rekvirent.

CISC har stået for hovedparten af udgivelserne i Movements, men andre centre og enheder ved instituttet har også bidraget til rapportserien.

I serien er udkommet følgende titler:

2024:1
Hvilken rolle kan personalet spille for genoptræning og forebyggelse i de kommunale haller? /Rasmus Vestergaard Andersen, Jens Høyer-Kruse og Evald Bundgaard Iversen.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2024.
Movements, 2024 (e-blad) Hvilken rolle kan personalet spille for genoptræning og forebyggelse i de kommunale haller?
Movements, 2024 (pdf) Hvilken rolle kan personalet spille for genoptræning og forebyggelse i de kommunale haller?

2023:6
Civilsamfundets betydning for lokal udvikling i landdistrikter / Evald Bundgård Iversen, Bjarne Ibsen og Eva Berthelsen Schmidt.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2023.
Movements, 2023:6 (pdf) Civilsamfundets betydning for lokal udvikling i landdistrikter

2023:5
Evaluering af projekt ’Trille & Tumle – børn i bevægelse’ / Marlene Rosager Lund Pedersen & Bjarne Ibsen.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2023.
Movements, 2023:5 (pdf) Evaluering af projekt "Trille & Tumle - børn i bevægelse"

2023:4 
Borgeres holdning og bidrag til lokal udvikling i landdistrikter. Tabelrapport / Eva Berthelsen Schmidt, Bjarne Ibsen og Evald Bundgård Iversen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2023. 
Movements, 2023:4 (pdf) Borgeres holdning og bidrag til lokal udvikling i landdistrikter. Tabelrapport

2023:2 og 2023:3
Grønland i Bevægelse / Zakarias Engell & Jens Høyer-Kruse.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2023.
Movements, 2023:2 (pdf på dansk)  Grønland i Bevægelse - En undersøgelse af voksnes bevægelsesvaner, motiver, muligheder og barrierer
Movements, 2023:3 (pdf på grønlandsk) Kalaallit Nunaanni timimik atuinerit - Inersimasut timimik atuisarnerat, peqqutigisartagaat, periarfissaat aammalu aporfigisartagaat pillugit misissuineq

2023:1  
Undersøgelse af  borgere med lav livstilfredshed i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad kendetegner borgere med lav livstilfredshed, og hvorfor er de mindre tilfredse med livet / Lotte Kring, Michael Fehsenfeld og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2023. 
Movements, 2023:1 (pdf)  Undersøgelse af borgere med lav livstilfredshed i Faaborg-Midtfyn Kommune

2022:6 
Foreningslivets engagement i lokal udvikling i landdistrikterBjarne Ibsen og Evald Bundgård Iversen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2022. 
Movements, 2022:6 (pdf) Foreningslivets engagement i lokal udvikling i landdistrikter

2022:5 
Fodbold for Hjertet - en undersøgelse af deltagerne / Eva Berthelsen Schmidt og Karsten Elmose-Østerlund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2022. 
Movements, 2022:5 (pdf) Fodbold for Hjertet - en undersøgelse af deltagerne

2022:3 og 2022:4 
Grønland i Bevægelse / Birgitte Westerskov Dalgas & Apollonie Kreutzmann.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2022.
Movements, 2022:3 (pdf på dansk)  Grønland i Bevægelse - Hverdagsfortællinger om bevægelsesvaner og motiver og barrierer for fysisk bevægelse
Movements, 2022:4 (pdf på grønlandsk)  KALAALLIT NUNAANNI AALARIAATSIT- Aalariaatsit, aalanissamut peqqutaasut, timilu atorlugu aalanissamut aporfiusartut pillugit ulluinnarpalaartumik oqaluttuat

2022:2 
Sportsligt ansvarlige – en analyse af deres funktion og betydning i danske fodboldklubber / Marlene Rosager Lund Peder og Karsten Elmose-Østerlund. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2022. 
Movements, 2022:2 (pdf) Sportsligt ansvarlige – en analyse af deres funktion og betydning i danske fodboldklubber

2022:1 
Nye rammer for børns aktive udeliv - Evaluering af indsatser i NatureMoves-projektet / Jan Arvidsen, Astrid Ishøi og Søren Andkjær. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Active Living, 2022. 
Movements, 2022:1 (pdf) Nye rammer for børns aktive udeliv - Evaluering af indsatser i NatureMoves-projektet

2021:3 
Fodbold for Hjertet. En undersøgelse af deltagere, klubber og stakeholdere / Marlene Rosager Lund Pedersen, Karsten Elmose-Østerlund, Line Methea Jensen og Sarah Meldgaard Christiansen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2021. 
Movements, 2021:3 (pdf) Fodbold for Hjertet. En undersøgelse af deltagere, klubber og stakeholdere

2021:2 
Hyttefriluftsliv – bruk, motivasjon og preferanser blant brukere av DNT-hytter / Mathilde Skov Kristensen (SDU), Jan Arvidsen (SDU),
Evald Bundgård Iversen (SDU), Elisabeth Enoksen (UiT), Kjell Hines (UiT), Kolbjørn Rafoss (UiT), & Rune Waaler (UiT).  
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2021.  
Movements, 2021:2 (pdf) Hyttefriluftsliv – bruk, motivasjon og preferanser blant brukere av DNT-hytter

2021:1 
Evaluering af GAME StreetMekka - Esbjerg, Viborg og Aalborg / Signe Højbjerre Larsen, Zakarias Engell, Jens Høyer-Kruse og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2021. 
Movements, 2021:1 (pdf) Evaluering af GAME StreetMekka - Esbjerg, Viborg og Aalborg 

2020:8 
Foreningsudvikling i Holbæk Kommune. Succesfulde idrætsforeninger – voksende tilslutning af unge / Zakarias Engell og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2020. 
Movements, 2020:8 (pdf) Foreningsudvikling i Holbæk Kommune. Succesfulde idrætsforeninger – voksende tilslutning af unge 

2020:7 
HandiLeg – en etnografisk undersøgelse af projekt HandiLeg for mennesker med udviklingshandicap / Lise Specht Petersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2020. 
Movements, 2020:7 (pdf) HandiLeg – en etnografisk undersøgelse af projekt HandiLeg for mennesker med udviklingshandicap

2020:6 
Tabelrapport. Litteraturstudiet i 'Danmark i Bevægelse' - Motivation, muligheder og social baggrund / Marlene Rosager Lund Pedersen, Jens Høyer-Kruse, Karsten Elmose-Østerlund, Anne Faber Hansen, Lars Breum Christiansen, Thomas Bredahl, Henriette Bondo Andersen & Mette Brandt Eriksen.  
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2020. 
Movements, 2020:6 (pdf) Tabelrapport. Litteraturstudiet i 'Danmark i Bevægelse' - Motivation, muligheder og social baggrund 

2020:5
DRØMMESKIBET. En forskningsbaseret undersøgelse af leg og samvær i det maritime oplevelsesunivers på Museet for Søfart i Helsingør / Lise Specht Petersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2020.
Movements, 2020:5 (pdf) DRØMMESKIBET. En forskningsbaseret undersøgelse af leg og samvær i det maritime oplevelsesunivers på Museet for Søfart i Helsingør 

2020:4 
”Det giver lidt mere ro oppe i hovedet”. Kvalitativ evaluering af DGI’s projekt STU - i bevægelse med naturen / Astrid Ishøi, Trine Top Klein-Wengel og Søren Andkjær. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Active Living, 2020. 
Movements, 2020:4 (pdf) ”Det giver lidt mere ro oppe i hovedet”. Kvalitativ evaluering af DGI’s projekt STU - i bevægelse med naturen 

2020:3 
”Naturen kan meget, men den kan ikke det hele”. Kvalitativ evaluering af Sund By Netværkets projekt Krop og bevægelse i Naturens Rige / Astrid Ishøi, Trine Top Klein-Wengel og Søren Andkjær. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Active Living, 2020. 
Movements, 2020:3 (pdf) ”Naturen kan meget, men den kan ikke det hele”. Kvalitativ evaluering af Sund By Netværkets projekt Krop og bevægelse i Naturens Rige

2020:2 
Det kvalitative forstudie i ’Danmark i Bevægelse’. Motivation og muligheder / Birgitte W. Dalgas, Nicoline Klokker, Nadia K. Rasmussen, Thomas V. G. Bredahl og Karsten Elmose-Østerlund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2020.
Movements, 2020:2 (pdf) Det kvalitative forstudie i ’Danmark i Bevægelse’. Motivation og muligheder 

2020:1 
"Naturen kan noget særligt" - Kvalitativ evaluering af Friluftsrådets projekt Sund i Naturen / Trine Top Thagaard Wengel, Astrid Ishøi og Søren Andkjær
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Active Living, 2020. 
Movements, 2020:1 (pdf) "Naturen kan noget særligt" - Kvalitativ evaluering af Friluftsrådets projekt Sund i Naturen 

2019:11 
Idræt, fritid, kultur og frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune / Marlene Rosager Lund Pedersen, Birgitte Westerskov Dalgas, Jens Høyer-Kruse og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019. 
Movements, 2019:11 (pdf) Idræt, fritid, kultur og frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune 

2019:10
Gode rammer for rekreativt shelterfriluftsliv - brug, motiver og præferencer / Jan Arvidsen, Mathilde Skov Kristensen, Karsten Elmose-Østerlund og Evald Bundgård Iversen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2019.
Movements, 2019:10 (pdf) Gode rammer for rekreativt shelterfriluftsliv - brug, motiver og præferencer 

2019:9
Natur og friluftsliv i sundhedsindsatsen - et review af viden fra praksis / Trine Top Thagaard Wengel og Søren Andkjær. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2019.
Movements, 2019:9 (pdf) Natur og friluftsliv i sundhedsindsatsen - et review af viden fra praksis 

2019:8
Frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune / Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019. 
Movements, 2019:8 (pdf) Frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune 

2019:7 
Legeskibet - en forskningsbaseret evaluering / Lise Specht Petersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019. 
Movements, 2019:7 (pdf) Legeskibet - en forskningsbaseret evaluering  

2019:6
Foreninger og frivillige i samspil med kommunale institutioner og forvaltninger 2018 / Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019. 
Movements, 2019:6 (pdf) Foreninger og frivillige i samspil med kommunale institutioner og forvaltninger 2018  
Bilag: Bilagstabeller (pdf)

2019:5
Idrætsanlægs fysiske tilstand i Danmark / Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019. 
Movements, 2019:5 (pdf) Idrætsanlægs fysiske tilstand i Danmark  

2019:4 
Dansk Squash – foregangsmænd, foreninger og forbund / Peter Mindegaard. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.
Movements, 2019:4 (pdf) Dansk Squash – foregangsmænd, foreninger og forbund  

2019:3
Foreningslivet i Næstved Kommune. Analyse af  Næstved Kommunes foreningsundersøgelse / Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.
Movements, 2019:3 (pdf) Foreningslivet i Næstved Kommune. Analyse af Næstved Kommunes foreningsundersøgelse 

2019:2
Organiseringen af ’Hold Hjernen Frisk’ / Marlene Rosager Lund Pedersen, Birgitte Westerskov Dalgas og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.
Movements, 2019:2 (pdf) Organiseringen af ’Hold Hjernen Frisk’  

2019:1
Undersøgelse af Idrætspuljen under Åben Skole i Odense Kommune / Christian Røj Voldby, Christina Meisner Jørgensen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019. 
Movements, 2019:1 (pdf) Undersøgelse af Idrætspuljen under Åben Skole i Odense Kommune 

2018:6 
Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter / Jens Høyer-Kruse, Christian Røj Voldby, Bjarne Ibsen og Christina Meisner Jørgensen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018. 
Movements, 2018:6 (pdf) Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune - aktiviteter og faciliteter 

2018:5
Fællesskaberne i Rigtige Mænd / Christina Meisner Jørgensen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Movements, 2018:5 (pdf) Fællesskaberne i Rigtige Mænd

2018:4 
Børn og voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i Faxe Kommune / Jens Høyer-Kruse, Christian Røj Voldby, Bjarne Ibsen og Marlene Rosager Lund Pedersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Movements, 2018:4 (pdf) Børn og voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i Faxe Kommune

 2018:3 
Børn og voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i Næstved kommune / Jens Høyer-Kruse, Christian Røj Voldby, Bjarne Ibsen og Marlene Rosager Lund Pedersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018. 
Movements, 2018:3 (pdf) Børn og voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i Næstved kommune 

2018:2
En forskningsbaseret undersøgelse af MY PLAYGROUND: Et midlertidigt legende byrum etableret i fire byer i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 / Lise Specht Petersen.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Movements, 2018:2 (pdf) En forskningsbaseret undersøgelse af MY PLAYGROUND 

2018:1
Hjerteforeningens patientstøtteordning / Bjarne Ibsen, Marlene Rosager Lund Pedersen og Ann Sophia Bertelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Movements, 2018:1 (pdf) Hjerteforeningens patientstøtteordning

2017:8
Evaluering af naturprojektet. Sundheds- og beskæftigelsesprojekter i Furesø og Kerteminde / Birgitte Westerskov Pedersen, Søren Andkjær og Jan Toftegaard Støckel. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Active Living, 2017.
Movements, 2017:8 (pdf): Evaluering af naturprojektet. Sundheds- og beskæftigelsesprojekter i Furesø og Kerteminde

2017:7 
Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed / Jens Høyer-Kruse, Evald Bundgård Iversen og Peter Forsberg. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017. 
Movements, 2017:7 (pdf): Idrætsanlægs benyttelse og brugernes tilfredshed 

2017:6
Grejbanker i Danmark – betydning for friluftsliv, udvikling og fremtidsperspektiver / Søren Andkjær og Vagn Adler Sørensen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Active Living, 2017. 
Movements, 2017:6 (pdf): Grejbanker i Danmark – betydning for friluftsliv, udvikling og fremtidsperspektiver 

2017:5
Organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg i Danmark / Peter Forsberg, Evald Bundgård Iversen og Jens Høyer-Kruse. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017. 
Movements, 2017:5 (pdf): Organisering, styring og ledelse af idrætsanlæg i Danmark 

2017:4 
16 cases med samarbejde mellem kommunale institutioner og civile aktører / Bjarne Ibsen, Michael Fehsenfeld, Lise Specht Petersen, Klaus Levinsen og Evald Bundgård Iversen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017.
Movements, 2017:4 (pdf): 16 cases med samarbejde mellem kommunale institutioner og civile aktører

 2017:3 
Sociale mødesteder i naturen. Kvalitative casestudier af udendørs steder for børn og unge / Søren Andkjær og Astrid Hadberg. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2017. 
Movements, 2017:3 (pdf): Sociale mødesteder i naturen. Kvalitative casestudier af udendørs steder for børn og unge 

2017:2
Foreningers samarbejde med kommunale institutioner / Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017.
Movements, 2017:2 (pdf): Foreningers samarbejde med kommunale institutioner 

2017:1
Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige / Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2017.
Movements, 2017:1 (pdf): Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige 

2016:4 
Undersøgelse af foreningsudvikling med ’DM i foreningsudvikling’ som caseKarsten Elmose-Østerlund og Christian Røj Jørgensen.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.
Movements, 2016:4 (pdf): Undersøgelse af foreningsudvikling med ’DM i foreningsudvikling’ som case  

2016:3 
Unge, foreninger og demokrati / Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.
Movements, 2016:3 (pdf): Unge, foreninger og demokrati

2016:2
Børn og unges hverdagsfriluftsliv / Søren Andkjær, Jens Høyer-Kruse og Jan Arvidsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2016.
Movements, 2016:2 (pdf): Børn og unges hverdagsfriluftsliv 

2016:1
Undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteter i Lejre Kommune / Jens Høyer-Kruse, Peter Forsberg, Christian Gjersing Nielsen og Casper Due Nielsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.
Movements, 2016:1 (pdf): Undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteter i Lejre Kommune 

2015:10
Parkourfaciliteter i Danmark / Signe Højbjerre Larsen, Lise Specht Petersen, Bjarne Ibsen og Ilir Hasani. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.
Movements, 2015:10 (pdf): Parkourfaciliteter i Danmark 

2015:9 
Skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune / Jens Høyer-Kruse, Trygve Laub Asserhøj og Casper Due Nielsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.
Movements, 2015:9 (pdf): Skoleelevers og voksne borgeres deltagelse i idræts- og fritidsaktiviteter i Greve Kommune 

2015:8
Klubhusets betydning for idrætsforeningerne og deres medlemmer / Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.
Movements, 2015:8 (pdf): Klubhusets betydning for idrætsforeningerne og deres medlemmer 

2015:7
Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling' 2013-2014 / Karsten Østerlund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.
Movements, 2015:7(pdf): Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling' 2013-2014 

2015:6
Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse / Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund og Hans-Peter Qvist. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015. 
Movements, 2015:6 (pdf): Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse 

2015:5
Muligheder og barrierer for forankring af Projekt FOKUS / Karsten Østerlund, Bjarne Ibsen, Anne Sofie Berg og Sandra Christiansen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015. 
Movements, 2015:5 (pdf): Muligheder og barrierer for forankring af Projekt FOKUS 

2015:4 
Evaluering af Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune / Bjarne Ibsen, Heidi Trankjær Bøndergaard og Peter Mindegaard. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015. 
Movements, 2015:4 (pdf): Evaluering af Projekt Fritidspas i Fredericia Kommune 

2015:3
Aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune / Lise Specht Petersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.
Movements, 2015:3 (pdf): Aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune 

2015:2 
Arkitektur og psykologi: Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum / Kirsten Kaya Roessler (red.). 
Odense: Institut for Psykologi, 2015. 
Movements, 2015:2 (pdf): Arkitektur og psykologi: Casestudier i sygehuse, arbejdspladser og byrum 

2015:1
Pigers idrætsdeltagelse: Hvorfor er der så mange piger, der ikke går til idræt? / Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse og Jan Toftegaard Støckel. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.
Movements, 2015:1 (pdf): Pigers idrætsdeltagelse: Hvorfor er der så mange piger, der ikke går til idræt?

2014:15
At mestre livet med et synstab - kursus for nyblinde som led i en rehabiliteringsindsats / Kamilla Ryding og Ejgil Jespersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.
Movements, 2014:15 (pdf): At mestre livet med et synstab - kursus for nyblinde som led i en rehabiliteringsindsats 

2014:14
Bedre liv med artrose - en folkesygdom med slagside: Patientuddannelse og træning til borgere i Hvidovre Kommune med artrose i knæ og hofter og kort eller ingen uddannelse / Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.
Movements, 2014:14 (pdf): Bedre liv med artrose - en folkesygdom med slagside 

2014:13 
Sund i Hømarken / Peter Mindegaard. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.
Movements, 2014:13 (pdf): Sund i Hømarken 

2014:12
Social kapital i gymnastik og fitness / Karsten Østerlund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.
Movements, 2014:12 (pdf): Social kapital i gymnastik og fitness 

2014:11
Handicapforskning i idræt og bevægelse: Statusnotat om Center for Handicap og Bevægelsesfremme, August 2014 / Ejgil Jespersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.
Movements, 2014:11 (pdf): Handicapforskning i idræt og bevægelse: Statusnotat om Center for Handicap og Bevægelsesfremme, August 2014 

2014:10
Bevægelse, krop & sind: Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Sorø og Slagelse Kommune / Jim Toft og Maja Ahler. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.
Movements, 2014:10 (pdf): Bevægelse, krop & sind: Idræt, sport og motion i socialpsykiatrien i Ringsted, Sorø og Slagelse Kommune 

2014:9 
Idræt, fritid og helbred for mennesker med funktionsnedsættelse / Karsten Østerlund, Kamilla Ryding og Ejgil Jespersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.
Movements, 2014:9 (pdf): Idræt, fritid og helbred for mennesker med funktionsnedsættelse 

2014:8
Undersøgelse af Farum Arena / Jens Høyer-Kruse og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.
Movements, 2014:8 (pdf): Undersøgelse af Farum Arena 

2014:7
Stemmer i Idrætshuset / Rikke Agnete Andersen
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.
Movements, 2014:7 (pdf): Stemmer i Idrætshuset 

2014:6 
Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling' 2012-2013 / Karsten Østerlund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.
Movements, 2015:6 (pdf): Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling' 2012-2013 

2014:5
Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune / Jens Høyer-Kruse og Lau Tofft-Jørgensen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.
Movements, 2014:5 (pdf): Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Skanderborg Kommune 

2014:4
Sprækker i ADHD-diskursen / Kurt Lüders. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014.
Movements, 2014:4 (pdf): Sprækker i ADHD-diskursen 

2014:3 
Brugerundersøgelse af AquaPunkt-vandtræning / Peter Mindegaard og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014. 
Movements, 2014:3 (pdf): Brugerundersøgelse af AquaPunkt-vandtræning  

2014:2 
10 års forskning i bevægelser - CISC 2004-2014: Statusrapport for Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund - baggrund, undersøgelser og publikationer / Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2014.
Movements, 2014:2 (pdf): 10 års forskning i bevægelser - CISC 2004-2014 

2014:1
Unge, idræt og recovery: Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende / Anna Staal. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2014. 
Movements, 2014:1 (pdf): Unge, idræt og recovery: Evaluering af udviklingsprojekt om idræt for sindslidende 

2013:12 
Lars Legemester & Handileg / Maja Ahler. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2013. 
Movements, 2013:12 (pdf): Lars Legemester & Handileg 

2013:11
Kontinuitet og forandring i foreningslivet: Analyser af foreningslivets udbredelse, sammensætning og karakteristika i 00’erne / Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Klaus Levinsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.
Movements, 2013:11 (pdf): Kontinuitet og forandring i foreningslivet: Analyser af foreningslivets udbredelse, sammensætning og karakteristika i 00’erne 
Bilag til rapporten: Tabelsamling (pdf)

2013:10 
Slutevaluering af projektet "Sund Rekrut" / Thomas Gjelstrup Bredahl. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013. 
Movements, 2013:10 (pdf): Slutevaluering af projektet "Sund Rekrut" 

2013:9
Brugerundersøgelse af undervisning i varmtvandsbassin / Peter Mindegaard, Bjarne Ibsen, Anne-Merete Kissow og Jan Sau Johansen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.
Movements, 2013:9 (pdf): Brugerundersøgelse af undervisning i varmtvandsbassin 

2013:8
Matematik- og læsetræning i en fodboldklub: Evaluering af Projekt Helhed i B 1909 / Sigrid Alison Rytz, Lars Elbæk og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2013. 
Movements, 2013:8 (pdf): Matematik- og læsetræning i en fodboldklub: Evaluering af Projekt Helhed i B 1909 

2013:7
Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling' / Jens Høyer Kruse og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013. 
Movements, 2013:7 (pdf): Undersøgelse af 'DM i foreningsudvikling' 

2013:6
YOUR GAM3: gadeidræt i udsatte boligområder / Michael Fehsenfeld, Peter Mindegaard og Bjarne Ibsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013. 
Movements, 2013:6 (pdf): YOUR GAM3: gadeidræt i udsatte boligområder 

2013: 5
Fysisk aktivitet i skolefritidsordninger: en analyse af institutionsstrukturer og kulturer under forandring / Jan Toftegaard Støckel. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2013. 
Movements, 2013:5 (pdf): Fysisk aktivitet i skolefritidsordninger: en analyse af institutionsstrukturer og kulturer under forandring 

2013:4 
Idrætsdeltagelse blandt unge voksne med sindslidelser Kurt Lüders og Ejgil Jespersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, 2013. 
Movements, 2013:4 (pdf): Idrætsdeltagelse blandt unge voksne med sindslidelser 

2013:3 
EN GOD OMVEJ – Bevægelse i lokalområdet: Samlet evaluering af otte kommunale anlægsprojekter til fremme af rekreativ fysisk aktivitet / Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2013. 
Movements, 2013:3 (pdf): EN GOD OMVEJ – Bevægelse i lokalområdet: Samlet evaluering af otte kommunale anlægsprojekter til fremme af rekreativ fysisk aktivitet  

2013:2 
Evaluering af Anbragte Børn i Bevægelse / Jan Toftegaard Støckel. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013. 
Movements, 2013:2 (pdf): Evaluering af Anbragte Børn i Bevægelse 

2013:1 
Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune / Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Lau Tofft-Jørgensen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013. 
Movements, 2013:1 (pdf): Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune 

2012:17 
Naturparken Mellem Bakkedrag og Dalstrøg - Evaluering af en omdannet græsmark ved boligbebyggelse i Sønderborg: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet” / Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012. 
Movements, 2012:17 (pdf): Naturparken Mellem Bakkedrag og Dalstrøg - Evaluering af en omdannet græsmark ved boligbebyggelse i Sønderborg 

2012:16 
En Voldsom Omvej - Evaluering af en omdannet støjvold i Solrød: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet”
/ Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012. 
Movements, 2012:16 (pdf): En Voldsom Omvej - Evaluering af en omdannet støjvold i Solrød  

2012:15 
Pixlpark - En Digital Legeplads - Evaluering af en omdannet plads i en ny bydel i Roskilde: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet”
/ Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012. 
Movements, 2012:15 (pdf): Pixlpark - En Digital Legeplads - Evaluering af en omdannet plads i en ny bydel i Roskilde 

2012:14 
Et bevægelseseksperimentarium - Evaluering af en omdannet park ved Sundhedscentret i Nykøbing Sjælland: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet”
/ Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012. 
Movements, 2012:14 (pdf): Et bevægelseseksperimentarium - Evaluering af en omdannet park ved Sundhedscentret i Nykøbing Sjælland 

2012:13 
Sidesporet - Evaluering af en omdannet asfaltplads ved Nørre Aaby station: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet”
/ Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012. 
Movements, 2012:13 (pdf): Sidesporet - Evaluering af en omdannet asfaltplads ved Nørre Aaby station 

2012:12 
Opfordring til udfordring - Evaluering af omdannede restarealer i Kolding bycentrum: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ - Bevægelse i lokalområdet”  / Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012. 
Movements, 2012:12 (pdf): Opfordring til udfordring - Evaluering af omdannede restarealer i Kolding bycentrum

2012:11 
Byens Arena - Evaluering af en omdannet parkeringsplads ved boligbebyggelse i Høje Gladsaxe: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ – Bevægelse i lokalområdet” / Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012. 
Movements, 2012:11 (pdf): Byens Arena - Evaluering af en omdannet parkeringsplads ved boligbebyggelse i Høje Gladsaxe 

2012:10 
Dronningens Bastion - Evaluering af en omdannet bastion på et historisk voldanlæg i Fredericia: Del af interventionsprojektet ”EN GOD OMVEJ – Bevægelse i lokalområdet” / Charlotte Skau Pawlowski, Lars Breum Christiansen, Jasper Schipperijn og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012.  
Movements, 2012:10 (pdf): Dronningens Bastion - Evaluering af en omdannet bastion på et historisk voldanlæg i Fredericia

2012:9 
Svømning i den danske folkeskole / Thomas Skovgaard, Kurt Lüders, Jesper von Seelen, Mette Munk Jensen, Bjarne Ibsen, Casper Due Nielsen og Tobias Marling. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012. 
Movements, 2012:9 (pdf): Svømning i den danske folkeskole

2012:8 
Tilgængelighed til og deltagelse i idræt blandt børn og unge på Vesterbro : Evaluering af DGI-byens børne- og ungeprojekt Go-Active / Bjarne Ibsen, Venka Simovska og Henrik M. Larsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012. 
Movements, 2012:8 (pdf): Tilgængelighed til og deltagelse i idræt blandt børn og unge på Vesterbro : Evaluering af DGI-byens børne- og ungeprojekt Go-Active

2012:7 
Idrættens outsidere - Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idræt: Evaluering af puljen til idræt for vanskeligt stillede børn og unge / Bjarne Ibsen, Ejgil Jespersen, Jan Toftegaard Støckel, Michael Fehsenfeld og Louise Bæk Nielsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012. 
Movements, 2012:7 (pdf): Idrættens outsidere - Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idræt
Rettelse: Rettelse til evalueringsrapporten om 'Idrættens outsidere'  (pdf) 

2012:6 
Rum og Rammer for Aktivt Udeliv: Et litteraturstudie om naturlige omgivelsers betydning for Aktivt Udeliv / Jan Arvidsen, Karen Dalgaard Pedersen og Søren Andkjær. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012. 
Movements, 2012:6 (pdf): Rum og Rammer for Aktivt Udeliv: Et litteraturstudie om naturlige omgivelsers betydning for Aktivt Udeliv

2012:5 
Human Resource Management for Volunteers in Sports Organisations in Europe / Bjarne Ibsen. 
Odense: Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics, Centre for Sports, Health and Civil Society, 2012. 
Movements, 2012:5 (pdf): Human Resource Management for Volunteers in Sports Organisations in Europe

2012:4 
EN GOD OMVEJ - bevægelse i lokalområdet: kvalitativ analyse af den kommunale planlægnings- og implementeringsproces forbundet med projektet / Charlotte Skau Pawlowski og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2012. 
Movements, 2012:4 (pdf): EN GOD OMVEJ - bevægelse i lokalområdet: kvalitativ analyse af den kommunale planlægnings- og implementeringsproces forbundet med projektet

2012:3 
Evaluering af projekt Grib Chancen: projekt om fysisk aktivitet for børn og unge i et partnerskab mellem kommuner og foreninger på Fyn / Louise Kamuk Storm, Simon Madsen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012. 
Movements, 2012:3 (pdf): Evaluering af projekt Grib Chancen: projekt om fysisk aktivitet for børn og unge i et partnerskab mellem kommuner og foreninger på Fyn

2012:2 
Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune / Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012.
Movements, 2012:2 (pdf): Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune

2012:1 
Slutevaluering af Greve Kommunes metodeudviklingsprojekt "MultiMinen" - for 6-8 årige børn med overvægt / Thomas Gjelstrup Bredahl. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012.
Movements, 2012:1 (pdf): Slutevaluering af Greve Kommunes metodeudviklingsprojekt "MultiMinen" - for 6-8 årige børn med overvægt

2011:6 
Evaluering af 'Sunde vaner fra barnsben': den kvantitative del - Vejle Kommune / Peter Lund Kristensen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2012.
Movements, 2011:6 (pdf): Evaluering af 'Sunde vaner fra barnsben': den kvantitative del - Vejle Kommune

2011:5 
Evaluering af 'Bevæg dig sund og glad': et projekt i Esbjerg Kommune for overvægtige børn og deres familier / Louise Kamuk Storm, Simon Madsen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2011.
Movements, 2011:5 (pdf): Evaluering af 'Bevæg dig sund og glad': et projekt i Esbjerg Kommune for overvægtige børn og deres familier

2011:4 
Evaluering vedrørende projekt Idrætszen / Jan Toftegaard Støckel. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2011. 
Movements, 2011:4 (pdf): Evaluering vedrørende projekt Idrætszen

2011:3 
Idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm / Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2011. 
Movements, 2011:3 (pdf): Idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm

2011:2 
Muligheder og begrænsninger for friluftsliv: konferencerapport - artikler og abstracts / Jakob Haahr og Søren Andkjær (red.). 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2011. 
Movements, 2011:2 (pdf): Muligheder og begrænsninger for friluftsliv: konferencerapport - artikler og abstracts

2011:1 
Evaluering af Krop og Kontor forsøgsprojekter / Ejgil Jespersen.Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2011. 
Movements, 2011:1 (pdf): Evaluering af Krop og Kontor forsøgsprojekter

2010:7 
Evaluering af 'Sunde vaner fra barnsben' - Vejle Kommune / Pernille Andreassen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010. 
Movements, 2010:7 (pdf): Evaluering af 'Sunde vaner fra barnsben' - Vejle Kommune

2010:6  
Forskningsprofil og udviklingsplaner for 2010-2014 / Forskningsenheden for ‘Bevægelse, Idræt og Samfund’ (BIS). 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2010. 
Movements, 2010:6 (pdf): Forskningsprofil og udviklingsplaner for 2010-2014

2010:5  
Ændringer i kommunal idrætspolitik efter kommunalreformen / Bjarne Ibsen, Anne Mette Walmar Hansen og Eva Vennekilde. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010. 
Movements, 2010:5 (pdf): Ændringer i kommunal idrætspolitik efter kommunalreformen

2010:4  
Gå i Gang: Slutevaluering / Karsten Østerlund
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010. 
Movements, 2010:4 (pdf): Gå i Gang: Slutevaluering

2010:3 
Rum for idræt og leg på Vesterbro / Lise Specht Petersen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010. 
Movements, 2010:3 (pdf): Rum for idræt og leg på Vesterbro

2010:2
Aktivitet eller idrætspolitisk arbejde? Frivilligt arbejde i DGI Vestsjælland og DGI Nordsjælland / Bjarne Ibsen og Carsten Hvid Larsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010. 
Movements, 2010:2 (pdf): Aktivitet eller idrætspolitisk arbejde? Frivilligt arbejde i DGI Vestsjælland og DGI Nordsjælland

2010:1
Børn og fysisk aktivitet på Vesterbro / Bjarne Ibsen, Jan Toftegaard Støckel og Charlotte Klinker. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2010. 
Movements, 2010:1 (pdf): Børn og fysisk aktivitet på Vesterbro

2009:7
København - en by i bevægelse: evaluering af Københavns Kommunes motionsstrategi / Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009. 
Movements, 2009:7 (pdf): København - en by i bevægelse: evaluering af Københavns Kommunes motionsstrategi

2009:6
Evaluering af projekt 'Sund Cirkel' / Ole Lund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009. 
Movements, 2009:6 (pdf): Evaluering af projekt 'Sund Cirkel'

2009:5  
Frivilligt arbejde i Gigtforeningen / Carsten Hvid Larsen og Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009. 
Movements, 2009:5 (pdf): Frivilligt arbejde i Gigtforeningen

2009:4 
Sund indskoling - evaluering af sundhedsfremmende indsatser i SFO og indskoling i Frederikshavn Kommune / Ole Lund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009. 
Movements, 2009:4 (pdf): Sund indskoling - evaluering af sundhedsfremmende indsatser i SFO og indskoling i Frederikshavn Kommune

2009:3 
Gruppesamtaler som psykologisk behandling af kroniske smerter / Kirsten Kaya Roessler. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009. 
Movements, 2009:3 (pdf): Gruppesamtaler som psykologisk behandling af kroniske smerter

2009:2
Bevægelsesmuligheder i Kolding By 2008 / Lars Breum Christiansen og Jens Troelsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009. 
Movements, 2009:2 (pdf): Bevægelsesmuligheder i Kolding By 2008

2009:1
Rend og Hop - Vi si'r stop: et sundhedsprojekts bestræbelser på at skabe bedre betingelser for det sunde liv i Varde Kommune / Ole Lund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2009. 
Movements, 2009:1 (pdf): Rend og Hop - Vi si'r stop: et sundhedsprojekts bestræbelser på at skabe bedre betingelser for det sunde liv i Varde Kommune

2008:10
Bevægelsesmuligheder i Roskilde By 2008 / Lars Breum Christiansen og Jens Troelsen.
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008. 
Movements, 2008:10 (pdf): Bevægelsesmuligheder i Roskilde By 2008

2008:9
Idrætspolitik i Gentofte Kommune gennem 100 år / Per Jørgensen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008. 
Movements, 2008:9 (pdf): Idrætspolitik i Gentofte Kommune gennem 100 år

2008:8
Offentlige-frivillige partnerskaber omkring børn og fysisk aktivitet / Jens Høyer-Kruse, Malene Thøgersen, Jan Toftegaard Støckel og Bjarne Ibsen
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008. 
Movements, 2008:8 (pdf): Offentlige-frivillige partnerskaber omkring børn og fysisk aktivitet

2008:7
Foreninger og integration: undersøgelse af foreningers vilkår for integrationsarbejde i Københavns Kommune / Pernille Vibe Rasmussen
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008.  
Movements, 2008:7 (pdf): Foreninger og integration: undersøgelse af foreningers vilkår for integrationsarbejde i Københavns Kommune

2008:6
Ekstern evaluering af Motion på Recept i Frederiksberg Kommune: September 2007 / Thomas Gjelstrup Bredahl. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab, 2008. 
Movements, 2008:6 (pdf): Ekstern evaluering af Motion på Recept i Frederiksberg Kommune: September 2007

2008:5
Evaluering af Motion på Recept i Nordjylland 2007 / Thomas Gjelstrup Bredahl. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Anvendt og Klinisk Træningsvidenskab, 2008.
Movements, 2008:5 (pdf): Evaluering af Motion på Recept i Nordjylland 2007

2008:4
De bolignære områders betydning for sundhed: hvordan indvirker bolignære områder på sundheden? – og hvordan kan udformningen gøres bedre?  / Jens Troelsen, Kirsten Kaya Roessler, Gert Nielsen og Mette Toftager. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2008. 
Movements, 2008:4 (pdf): De bolignære områders betydning for sundhed: hvordan indvirker bolignære områder på sundheden? – og hvordan kan udformningen gøres bedre?

2008:3
Gå i gang: evalueringsrapport / Ole Lund og Pernille Andreassen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008. 
Movements, 2008:3 (pdf): Gå i gang: evalueringsrapport

2008:2
Parallel leg eller integreret leg? – partnerskaber om børn, leg og bevægelse / Jan Toftegaard Støckel (red.).
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008. 
Movements, 2008:2 (pdf): Parallel leg eller integreret leg? – partnerskaber om børn, leg og bevægelse

2008:1
Stofmisbrug og fysisk aktivitet: evaluering af  ”Krop og læring – Mere styr på eget liv” / Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2008. 
Movements, 2008:1 (pdf): Stofmisbrug og fysisk aktivitet: evaluering af ”Krop og læring – Mere styr på eget liv”

2007:1
Børns idrætsdeltagelse i Københavns Kommune 2007 / Bjarne Ibsen. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2007. 
Movements, 2007:1 (pdf) Børns idrætsdeltagelse i Københavns Kommune 2007

 

Sidst opdateret: 15.04.2024