Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Befolkningens idrætsvaner

CISC har en stor viden om idrætsdeltagelse samt de individuelle og strukturelle forhold, som har indflydelse på deltagelsen og aktivitetsniveauet. CISC har de seneste ti år gennemført en række kommuneundersøgelser af børns og voksnes idrætsdeltagelse, og i arbejdet dermed har CISC fået stor metodisk erfaring med forskellige former for digitale undersøgelser. En af disse undersøgelser gennemføres i 2018 i Næstved og Faxe Kommune: Undersøgelse af deltagelsen i kultur-, fritids- og idrætsaktiviteter i Næstved Kommune og Faxe Kommune

CISC har endvidere gennemført den hidtil største danske undersøgelse af idrætsdeltagelse i udsatte boligområder: Undersøgelse af idrætsadfærd og idrætsfaciliteter i udsatte boligområder

CISC arbejder på at udvikle forskningen i idrætsdeltagelse og fysisk aktivitet, der kombinerer det bedste fra forskning i idrætsvaner med det bedste fra forskningen i fysiske aktivitetsvaner, og som kombinerer data om individers baggrund og motivation med viden om mulighederne for at dyrke idræt og være fysisk aktiv (fx den lokale adgang til organiserede idrætstilbud, idrætsfaciliteter og grønne områder)

Ansvarlig for forskningsområdet: Jens Høyer-Kruse

Forskningsprojekter

Se alle afsluttede projekter inden for området

Læs mere

Se alle igangværende CISC-projekter

Læs mere

Sidst opdateret: 13.11.2023