Skip to main content

Fodbold for Hjertet forbedrer det fysiske og mentale helbred

Lysten til at spille fodbold kombineret med socialt samvær og forbedring af det fysiske og mentale helbred, er afgørende motiver for, at kvinder og mænd med hjerte-kar-sygdomme og kroniske livsstilssygdomme vælger at deltage i Fodbold for Hjertet.

Fodbold for Hjertet er et motionstilbud til personer med hjerte-kar-sygdomme og kroniske livsstils-sygdomme samt personer i risikogruppen. Fodbold for Hjertet er udviklet af DBU, Hjerteforeningen og SDU, og har til hensigt at understøtte den kommunale rehabilitering samt øge fastholdelsen af fysisk aktivitet hos målgruppen. Der er på nuværende tidspunkt 28 foreninger, der tager del i projektet.

Udbytterigt træningskoncept for både mænd og kvinder

CISCs undersøgelse af Fodbold for Hjertet med svar fra i alt 125 deltagere viser, at deltagerne altovervejende er plus 60 år, at omkring hver tredje deltager er en kvinde, og at mange deltagere lider af forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol. Tre ud af fire deltagere har tidligere erfaring med at spille fodbold inden deltagelsen i Fodbold for Hjertet, men blandt kvinderne er det hele 81 pct., som dyrker fodbold for første gang. Over 90 pct. af deltagerne spiller Fodbold for Hjertet ugentligt.

Der er generelt stor enighed om de positive effekter af Fodbold for Hjertet. Deltagerne ser positivt på indholdet og variationen i træningen samt på trænerens evner. Deltagerne fremhæver yderligere, at Fodbold for Hjertet har forbedret deres fysiske og mentale helbred, at de har fået et større socialt netværk og øget lyst og motivation til at være fysisk aktiv. En af deltagerne udtrykker det således:

”Jeg håber virkelig at ’Fodbold for Hjertet’ vil bestå. Det har haft en skelsættende betydning for mit fysiske helbred og mentale velbefindende. Jeg var aldrig startet med at spille fodbold igen efter mere end 45 år, hvis det ikke havde været for dette tilbud. Jeg ville heller ikke have kunnet motivere mig til at gå til anden sport eller fitness på samme måde. Jeg glæder mig til hver eneste gang jeg skal ud at spille fodbold. Et perfekt forpligtende socialt fællesskab!”.

Der er stor variation i måden, deltagerne er rekrutteret på, men størstedelen har hørt om Fodbold for Hjertet gennem det kommunale sundhedshus/sundhedscenter eller gennem sin omgangskreds. 70 pct. af deltagerne havde ikke kendskab til den pågældende forening, før de begyndte til Fodbold for Hjertet.

Langt de fleste af deltagerne (74 pct.) engagerer sig ikke i andre aktiviteter i foreningen, ud over deres deltagelse i Fodbold for Hjertet. Den primære årsag hertil er mangel på tid, men der er også 18 pct., som ikke føler en tilknytning til den forening, de spiller Fodbold for Hjertet i, og 15 pct. angiver, at de ikke er blevet spurgt.

En af forskerne bag undersøgelsen, Eva Berthelsen Schmidt, udtaler i den forbindelse: ”Foreningerne kan med fordel fokusere på at sikre et større tilhørsforhold til foreningen. Det vil hjælpe foreningerne i arbejdet med at skaffe flere frivillige hænder og bidrage til at opbygge et foreningsfællesskab, som også rummer deltagerne i Fodbold for Hjertet”.

Fremtiden for Fodbold for Hjertet ifølge deltagerne selv

Trods stor tilfredshed med konceptet, giver deltagerne en række forslag til udvikling og forbedring af Fodbold for Hjertet fremadrettet. De peger særligt på tre udviklingsområder:

  1. Fokus på at skaffe flere deltagere gennem et øget fokus på rekruttering og markedsføring.
  2. Etablering af et fællesskab på tværs af Fodbold for Hjertet hold gennem flere tiltag, der går på tværs af hold, landsdele og lign. Eksempelvis ved igangsættelse af stævner eller turneringer.
  3. At skabe mere variation i træningen, særligt i forbindelse med opvarmningen. Et arbejde som både DBU og de enkelte foreninger kan bidrage til.

Hvis du ønsker at læse mere om undersøgelsen, så download rapport: 
Fodbold for Hjertet - en undersøgelse af deltagerne / Eva Berthelsen Schmidt og Karsten Elmose-Østerlund. 
Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2022. 
Movements, 2022:5 (pdf) Fodbold for Hjertet - en undersøgelse af deltagerne

 

Forskningsrapport

Fodbold for hjertet - en undersøgelse af deltagerne

Download rapport

Redaktionen afsluttet: 10.10.2022