Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Kort Fortalt

Fysiske og sociale rammer for borgernes foretrukne friluftsaktiviteter i Silkeborg Kommune. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i BeKind-projektet  / Jan Arvidsen, Trine Top Klein-Wengel og Mathilde Skov Kristensen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, forskningsenheden Active Living og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2023.
Kort fortalt (pdf):  Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i BeKind-projektet

Civilsamfundets betydning for lokal udvikling i landdistrikter  / Evald Bundgaard Iversen, Bjarne Ibsen og Eva Berthelsen Schmidt. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2023.
Kort fortalt (pdf): Civilsamfundets betydning for lokal udvikling i landdistrikter 

Hvordan fremmer vi voksnes fysiske bevægelse? Anbefalinger fra Danmark i Bevægelse / Bjarne Ibsen,  Jens Høyer-Kruse, Karsten Elmose-Østerlund, Lars Breum Christiansen, Thomas Bredahl, Birgitte Westerskov Dalgas, Zakarias Engell og Eva Berthelsen Schmidt. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2023.
Kort Fortalt (pdf): Hvordan fremmer vi voksnes fysiske bevægelse? Anbefalinger fra Danmark i Bevægelse

Hvordan skabes gode samspil om MTB-sporbygning? – En kvalitativ undersøgelse af samspil mellem offentlige aktører og frivillige borgereMathilde Skov Kristensen, Evald Bundgård Iversen og Jan Arvidsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden Active Living og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 20200.
Kort Fortalt (pdf): Hvordan skabes gode samspil om MTB-sporbygning? – En kvalitativ undersøgelse af samspil mellem offentlige aktører og frivillige borgere

Status på idrætsanlæg i Vejle Kommune / Evald Bundgaard Iversen, Jens Høyer-Kruse, Anne Wolff Jakobsen og Signe Højbjerre Larsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2022. 
Kort Fortalt (pdf): Status på idrætsanlæg i Vejle Kommune

Undersøgelse af de eksisterende faciliteters benyttelse: Resultater fra kameramålinger i udvalgte idrætshaller / Jens Høyer-Kruse. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2022. 
Kort Fortalt (pdf): Undersøgelse af de eksisterende faciliteters benyttelse: Resultater fra kameramålinger i udvalgte idrætshaller

Idræts- og fritidsvaner for børn, unge og voksne i Vejle Kommune / Anne Wolff Jakobsen og Jens Høyer-Kruse. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2022. 
Kort Fortalt (pdf): Idræts- og fritidsvaner for børn, unge og voksne i Vejle Kommune

 Teknologidrevne udstyrsskabe i byrummet / Anne Wolff Jakobsen, Louise Stjerne Madsen & Evald Bundgaard Iversen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2022.
Kort Fortalt (pdf):
Teknologidrevne udstyrsskabe i byrummet

Hvordan skabes det gode samarbejde mellem skoler og fritidsaktører? - Et mixed methods review af litteratur og praksiserfaringer / Mathilde Skov Kristensen, Anne Wolff Jakobsen & Evald Bundgaard Iversen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2022. 
Kort Fortalt (pdf): Hvordan skabes det gode samarbejde mellem skoler og fritidsaktører?

Sportsligt ansvarlige – en analyse af deres funktion og betydning i danske fodboldklubber / Marlene Rosager Lund Pedersen og Karsten Elmose-Østerlund. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2022. 
Kort Fortalt (pdf): Sportsligt ansvarlige – en analyse af deres funktion og betydning i danske fodboldklubber

Skatefaciliteter i Vejle Kommune / Anne Wolff Jakobsen og Signe Højbjerre Larsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2022.
Kort Fortalt (pdf): Skatefaciliteter i Vejle Kommune

Fodbold for Hjertet. En undersøgelse af deltagere, klubber og stakeholdere / Marlene Rosager Lund Pedersen, Karsten Elmose-Østerlund, Line Methea Jensen og Sarah Meldgaard Christiansen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2021. 
Kort Fortalt (pdf): Fodbold for Hjertet. En undersøgelse af deltagere, klubber og stakeholdere

Evaluering af GAME Streetmekka - Esbjerg, Viborg og Aalborg / Signe Højbjerre Larsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2021. 
Kort Fortalt (pdf):  Evaluering af GAME Streetmekka - Esbjerg, Viborg og Aalborg

Frivillig mountainbikesporbygning i Danmark / Mathilde Skov Kristensen, Jan Arvidsen og Evald Bundgård Iversen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2021. 
Kort Fortalt (pdf): Frivillig mountainbikesporbygning i Danmark 

Samspil om mountainbikesporbygning / Mathilde Skov Kristensen, Evald Bundgård Iversen og Jan Arvidsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2021. 
Kort Fortalt (pdf): Samspil om mountainbikesporbygning 

Afmærkning af mountainbikespor / Mathilde Skov Kristensen, Jan Arvidsen og Evald Bundgård Iversen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2020. 
Kort Fortalt (pdf): Afmærkning af mountainbikespor 

Indsigt i shelterfriluftsliv / Jan Arvidsen, Mathilde Skov Kristensen, Karsten Elmose-Østerlund og Evald Bundgård Iversen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2020. 
Kort Fortalt (pdf): Indsigt i shelterfriluftsliv

Litteraturstudiet i ’Danmark i Bevægelse’. Motivation, muligheder og social baggrund / Karsten Elmose-Østerlund, Thomas Bredahl, Henriette Bondo Andersen, Marlene Rosager Lund Pedersen, Anne Faber Hansen, Lars Breum Christiansen, Jens Høyer-Kruse og Mette Brandt Eriksen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2020. 
Kort Fortalt (pdf): Litteraturstudiet i 'Danmark i Bevægelse'. Motivation, muligheder og social baggrund 

Fritidsvaner i Næstved Kommune. Rapport om børn og voksnes deltagelse i idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter – Kort Fortalt / Bjarne Ibsen, Jens Høyer-Kruse, Christian Røj Voldby og Marlene Rosager Lund Pedersen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019.
Kort Fortalt (pdf): Fritidsvaner i Næstved Kommune 

Civilsamfundet som ’motor’ i facilitetsudvikling / Evald Bundgård Iversen og Bjarne Ibsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018. 
Kort Fortalt (pdf): Civilsamfundet som 'motor' i facilitetsudvikling 

Frivillige på plejecentre: Venneforening eller ’egne frivillige’ / Tove Kristensen og Bjarne Ibsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018. 
Kort Fortalt (pdf): Frivillige på plejecentre: Venneforening eller 'egne frivillige'  

Samspillet mellem lokale flygtningeorganisationer og kommunale institutioner / Klaus Levinsen og Michael Fehsenfeld. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018. 
Kort Fortalt (pdf): Samspillet mellem lokale flygtningeorganisationer og kommunale institutioner  

Borgerinddragelse i lokaludvikling: Borgerstyret budgettering og dialogmøder / Lise Specht Petersen og Michael Fehsenfeld. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Kort Fortalt (pdf): Borgerinddragelse i lokaludvikling: Borgerstyret budgettering og dialogmøder 

Frivilligt socialt arbejde - autonomi og afhængighed / Michael Fehsenfeld. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Kort Fortalt (pdf): Frivilligt socialt arbejde - autonomi og afhængighed 

Frivillige grønne kræfter - samarbejde med frivillige på det grønne område / Lise Specht Petersen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Kort Fortalt (pdf): Frivillige grønne kræfter - samarbejde med frivillige på det grønne område  

’Frie frivillige’ i kommunen / Bjarne Ibsen, Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld og Klaus Levinsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2018.
Kort Fortalt (pdf): 'Frie frivillige' i kommunen 

Hjerteforeningens patientstøtteordning - Kort fortaltBjarne Ibsen, Marlene Rosager Lund Pedersen og Ann Sophia Bertelsen.
Kort Fortalt (pdf): Hjerteforeningens patientstøtteordning  

Undersøgelse af idrætsforeninger i Europa: SIVSCE-projektet 'Kort fortalt'Dirk Steinbach, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen.
'Kort fortalt til idrætsforeninger' nr. 1 (pdf)

Frivillige i idrætsforeninger i Europa - Rekruttering, demografi og karakteristikaDirk Steinbach, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen.
'Kort fortalt til idrætsforeninger' nr. 2 (pdf)

Strukturel integration af forskellige grupper i idrætsforeninger i EuropaDirk Steinbach, P. Chakravarti, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen.
'Kort fortalt til idrætsforeninger' nr. 3 (pdf)

Sociokulturel og socio-affektiv integration af medlemmer af idrætsforeninger i EuropaDirk Steinbach, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen.
'Kort fortalt til idrætsforeninger' nr. 4 (pdf)

Ledelse af frivillige i idrætsforeninger i EuropaDirk Steinbach, D. Illmer, Karsten Elmose-Østerlund og Bjarne Ibsen.
'Kort fortalt til idrætsforeninger' nr. 5 (pdf)

European cooperation in sports club research: The SIVSCE-project in a nutshellDirk Steinbach and Karsten Elmose-Østerlund.
Quick Facts for Sports Clubs No 1 (pdf)

Volunteers in sports clubs in Europe - Key demographics and characteristicsDirk Steinbach and Karsten Elmose-Østerlund.
Quick Facts for Sports Clubs No 2 (pdf)

Structural integration of selected target groups in sports clubs in EuropeDirk Steinbach, P. Chakravarti and Karsten Elmose-Østerlund. 
Quick Facts for Sports Clubs No 3 (pdf)

Socio-cultural and socio-affective integration of sport club members in EuropeDirk Steinbach and Karsten Elmose-Østerlund.
Quick Facts for Sports Clubs No 4 (pdf)

Volunteer management in sports clubs in EuropeDirk Steinbach, D. Illmer and Karsten Elmose-Østerlund.
Quick Facts for Sports Clubs No 5 (pdf)

Frivillighed i det boligsociale arbejde / Michael Fehsenfeld og Bjarne Ibsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.

Kort Fortalt (pdf): Frivillighed i det boligsociale arbejde  

Introduction to the project “Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe” (SIVSCE) / Karsten Elmose-Østerlund. Odense: University of Southern Denmark, 2016.
Kort Fortalt (pdf): Introduction to the project "Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe"  

Bevægelse, leg og idræt – afsluttende rapport for forskningsprogrammet / Bjarne Ibsen. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2016.
Kort Fortalt (pdf): Bevægelse, leg og idræt - afsluttende rapport for forskningsprogrammet  

Fremtidens Idrætsfaciliteter – drift, ledelse og organisering – kort fortalt / Evald Bundgård Iversen, Jens Høyer-Kruse og Bjarne Ibsen i samarbejde med Idan. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015.
Kort Fortalt (pdf): Fremtidens idrætsfaciliteter - drift, ledelse og organisering  

Gadeidræt i udsatte boligområder. Evaluering af Your GAM3 – kort fortalt / Michael Fehsenfeld … et al. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2013.
Kort Fortalt (pdf): Gadeidræt i udsatte boligområder. Evaluering af Your GAM3  

Idræt i udsatte boligområder / Bjarne Ibsen ... et al. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund i samarbejde med Metopos, 2012
Kort Fortalt (pdf): Idræt i udsatte boligområder 

 


Sidst opdateret: 19.01.2024