Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

'Ta' fat om dansen' opbygger fællesskaber

’Ta’ fat om dansen’ bidrager til at opbygge fællesskaber mellem deltagerne i en grad, som ser ud til at overgå opbygningen af fællesskaber i foreningsidrætten.

Ud over at ’Ta’ fat om dansen’, som er et treårigt landsdækkende danseprojekt, der tager sigte på at tilbyde inspirerende og livgivende danseaktiviteter til alle, skaber danseglæde blandt deltagerne, så bidrager det også til – på relativ kort tid – at opbygge fællesskaber mellem deltagerne. Det endda i en grad, som ser ud til at overgå opbygningen af fællesskaber i foreningsidrætten.

’Ta’ fat om dansen’ er et treårigt landsdækkende danseprojekt, der tager sigte på at tilbyde inspirerende og livgivende danseaktiviteter til alle. Det bliver primært gjort gennem tre forskellige programaktiviteter, ’Dans med din nabo’, ’Unge på vej’ og ’Dans i skolen’, som på hver sin måde har til formål at introducere forskellige befolkningsgrupper til dansen.

Stiller man skarpt på deltagernes vurdering af alle tre programaktiviteter, så tegner undersøgelsen generelt et meget positivt billede af dem alle – og særligt det sociale fællesskab ser ud til at stå centralt. Således er det bemærkelsesværdigt, at 87 pct. af deltagerne i ’Dans med din nabo’ og 98 pct. af deltagerne i ’Unge på vej’ i høj grad eller i meget høj grad mener, at aktiviteterne er sociale. Til sammenligning er det kun 55 pct. af medlemmerne i gymnastikforeninger, der tillægger det sociale samme betydning.

Andelen af deltagerne, der har fået nye venner ligger blandt deltagerne i ’Dans med din nabo’ på 71 pct. og blandt deltagerne i ’Unge på vej’ på 87 pct. Tal som er på niveau med andelen blandt medlemmer af idrætsforeninger, der er blevet spurgt om det samme. Her svarer 79 pct., at de har fået nye venner gennem at dyrke deres idræt i foreningen. Udvælger man imidlertid den gruppe af medlemmer i idrætsforeninger, som er mest sammenlignelig med deltagerne i ’Dans med din nabo’ og ’Unge på vej’ – dem der har været medlem i mindre end et år – så er andelen, der har fået nye venner, nede på 48 pct. i idrætsforeningerne. Og det er markant lavere end i de to danseforløb, der også har haft en varighed på under et år.

I kontekst til programaktiviteten ’Dans i skolen’ viser undersøgelsen, at lærerne deltager deri, fordi det giver mulighed for at udvikle eleverne, inddrage nyt i undervisningen og selv lære noget nyt. Dans ser ud til at stimulere kreativiteten, styrke samværet og motivere til mere bevægelse i skolen. Eleverne har fået fokus på kreativitet og en øget opmærksomhed på kropslige færdigheder. En stor del af de adspurgte lærere (96 pct.) mener, at ’Dans i skolen‘ i høj grad eller i nogen grad også har været med til at forbedre klassernes trivsel, og det har motiveret flere til at deltage aktivt i idrætstimerne.

Karsten Elmose-Østerlund & Sandra Christiansen.Ta' fat om dansen - Rapport 3. Deltagernes vurdering og udbytte af 'Dans med din nabo', 'Unge på vej' og 'Dans i skolen'.  Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, 2017.

Hvis du ønsker at læse mere om deltagernes vurdering og udbytte af ’Ta’ fat om dansen’, så klik her.


Fotograf: Lars Nybøll

Ta' fat om dansen. Rapport 3

Af Karsten Elmose-Østerlund & Sandra Christiansen

Download rapport

Redaktionen afsluttet: 20.02.2017