Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samspillet mellem den kommunale og den frivillige sektor

Forskningsprojekt skal sætte skub i samspillet mellem Odense Kommune og den frivillige verden

Odense er en kommune, der allerede gør det rigtig godt, når det handler om at samarbejde med civilsamfundet på nye måder. Det er en af grundene til, at netop Odense er valgt som en af de kommuner, der skal medvirke i forskningsprojektet ”Samspillet mellem den kommunale og den frivillige sektor”, som Odense Kommune og CISC i dag har underskrevet en samarbejdsaftale om.

Forskningsprojektet skal undersøge, hvordan man kan involvere og inddrage borgere, foreninger, frivillige, organisationer og private virksomheder i den kommunale opgaveløsning i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag. Projektet vil have særligt øje for, hvordan Odense Kommune kan skabe de rette rammer og den nødvendige platform for, at dette kan lade sig gøre.

Læs mere om projektet i pressemeddelelse - klik her

Se to filmklip om Odense Kommunes civilsamfundsstrategi. Begge filmklip har været vist i 'Odense ser Rødt' på kanal Fynboen:
https://www.youtube.com/watch?v=NrmVq8xb4YM 
https://www.youtube.com/watch?v=xyGops24VSQ 

Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og CISC (pdf)

Kontaktinformation
Forsker Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, SDU, tlf. 27289904
Anette Lund, chef for Center for Civilsamfund, Odense Kommune, tlf 51166637

Redaktionen afsluttet: 18.12.2014