Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Nye rapporter fra SIVSCE projektet

Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe

Det europæiske forskningsprojekt, SIVSCE, som CISC står i spidsen for, er nu gået ind i sin sidste fase, hvor resultaterne fra de forskellige undersøgelser præsenteres. Den første rapport fra forskningsprojektet, som belyste de forskellige politikker for idrætsforeninger i de ti lande, udkom i 2016, og hen over sommeren maj-august er rapport nummer to, tre og fire offentliggjort:

Den anden rapport Characteristics of European sports clubs bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som mere end 35.000 idrætsforeninger fordelt på de ti lande har besvaret. Den belyser bl.a. hvor stor en andel af idrætsforeningernes medlemmer, der tilhører en såkaldt udsat gruppe, bl.a. personer med en migrationsbaggrund og personer med et handicap. Endvidere viser rapporten hvor mange foreninger, der har særlige aktiviteter eller programmer for disse udsatte grupper. Du finder rapporten her.

Den tredje rapport Involvement and commitment of members and volunteers i European sports clubs bygger på en spørgeskemaundersøgelse, som mere end 13.000 medlemmer og frivillige fra udvalgte idrætsforeninger i de ti lande, har besvaret. Rapporten viser bl.a., hvor ofte medlemmerne deltager i sociale aktiviteter og tager del i foreningsdemokratiet. Du finder rapporten her.

I den fjerde rapport Explaining similarities and differences between European sports clubs sammenkædes og analyseres svarene fra idrætsforeningerne med svarene fra medlemmerne og der foretages en dybere analyse af de forskellige data fra undersøgelsen. Denne rapport indeholder således i højere grad forklaringer på de resultater, der er fremlagt i de tidligere rapporter. Du finder rapporten her.

Læs  mere om det samlede forskningsprojekt her

Foto: Brian Nonbo/Dansk Firmaidrætsforbund

Redaktionen afsluttet: 06.09.2017