Skip to main content

Muligheder og barrierer for Projekt FOKUS

Projekt FOKUS blev i 2012 iværksat af DGI Skydning. Projektet tager sigte på at få børn og unge med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder til at blive mere rolige og bedre til at koncentrere sig ved at give dem mulighed for at gå til skydning i en skytteforening i skoletiden.

Pædagoger og skoleledere giver i undersøgelsen udtryk for, at de oplever en række positive gevinster som følge af børnenes deltagelse i projektet. Ligeledes er der blandt både lokale og nationale partnere i projektet, herunder DGI, DGI Skydning, skoler, skytteforeninger og kommuner, en udbredt tilfredshed med indsatsen.

Ved udgangen af 2015 ophører den særlige projektindsats imidlertid, og projektet står derfor over for en række udfordringer og problemstillinger, der skal findes løsninger på, såfremt indsatsen skal fortsætte i de nuværende skole-foreningssamarbejder og også gerne udbredes til flere skoler og skytteforeninger. I den forbindelse viser undersøgelsen, at hovedparten af de lokale skoler og skytteforeninger har til hensigt at videreføre aktiviteterne i Projekt FOKUS – i hvert fald på kort sigt.

På længere sigt er projektets skæbne, trods den store tilfredshed blandt partnerne, mere usikker. Såfremt indsatsen skal fortsætte og også gerne opnå en større udbredelse er det således nødvendigt, at en eller flere af partnerne i projektet er villige til at tage ansvar for forankringen.

Med udgangspunkt i denne konklusion opstiller rapporten syv forslag til modeller for forankring af projektet, der skal fungere som inspiration for projektpartnernes arbejde med at videreføre indsatsen. Forslagene kan også bredere læses som indspark i debatten om, hvordan projektindsatser og partnerskaber på idrætsområdet opnår en status som mere end midlertidige indsatser. 

Karsten Østerlund, Bjarne Ibsen, Anne Sofie Berg og Sandra Christiansen: Muligheder og barrierer for forankring af Projekt Fokus. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2015. 
Movements, 2015:5 (pdf)

Redaktionen afsluttet: 16.04.2015