Skip to main content
CISC - Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Idræt, fritid, kultur og frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune

Denne omfattende undersøgelse af idræts-, fritids- og kulturlivet i Vordingborg Kommune er gennemført i foråret 2019.

Formålet med undersøgelsen har været at tilvejebringe viden om:

  1. skoleelevers (4. til 10. klasses) deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter med særlig fokus på foreningsorganiserede aktiviteter,
  2. voksne borgeres deltagelse i aktiviteter i fritiden i Vordingborg Kommune: frivilligt arbejde, foreningsliv samt kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter, hvor ca. 9.000 borgere blev inviteret til at besvare et elektronisk spørgeskema,
  3. behovet for og tilfredsheden med idrætsfaciliteterne i Vordingborg Kommune samt
  4. foreningernes udvikling, frivilligt arbejde og deres samarbejde med Vordingborg Kommunes institutioner og skoler

Undersøgelsen danner grundlag for udviklingen af den kommunale politik og planlægning på området.

Analysen viser blandt andet at

At tre ud af fire børn og unge fra 4. til 10. klasse i Vordingborg Kommune normalt dyrker idræt eller motion. Det er således et generelt lavere niveau i idrætsdeltagelsen i Vordingborg Kommune, end tilfældet er blandt jævnaldrende på landsplan, hvor andelen af idrætsaktive i samme aldersgruppe er 83 pct. Men sammenlignes der med andre kommuner, der har fået lavet tilsvarende undersøgelser, ligger Vordingborg Kommune på niveau med disse.

Blandt voksne er den regelmæssige deltagelse i idræt, sport eller motion lidt lavere (59 pct.) end ved den seneste idrætsvaneundersøgelse på landsplan (61 pct.). Og det er kvinderne i Vordingborg Kommune, som er mere aktive end mændene, og derved adskiller Vordingborg Kommune sig en smule fra landsgennemsnittet.

Rapporten viser også, at langt de fleste borgere i Vordingborg Kommune er medlem af en forening (83 pct.). Derudover har næsten halvdelen af borgerne i Vordingborg Kommune arbejdet frivilligt inden for det seneste år. Det er lidt flere end i andre sjællandske kommuner og på landsplan. De fleste arbejder frivilligt inden for idrætsområdet, dernæst bolig- og lokalsamfundsrådet og kulturområdet.

I forhold til idrætsanlæggene viser rapporten, at Vordingborg Kommune har en forholdsvis bred vifte af idrætsanlæg, men ikke alle anlægstyper er til stede i alle skoledistrikter. Der er en generel tilfredshed hos brugerne med idrætsanlæggene, men når der sammenlignes med regionens øvrige kommuner og landsgennemsnittet er tilfredsheden lavere i Vordingborg Kommune. Når det kommer til analysen af idrætsanlæggenes kapacitet, viser både bookinger og benyttelsen, at der er mange ledige tider tidlig eftermiddag og sen aften i tidsrummet 16-22, samt at der er stor ledig kapacitet i weekenderne.

På foreningsområdet viser analyserne blandt andet, at 75 pct. af foreningerne beskæftiger sig med områder inden for kultur, fritid og idræt, og at mange af foreningerne er gamle. Næsten halvdelen af foreningerne har eksisteret i mere end 50 år.

Afslutningsvis i rapporten er der fremsat nogle forslag og anbefalingerne til, hvad Vordingborg Kommune bør være opmærksomme på/tage hensyn til, i deres idræts- og fritidsplanlægning på området.

Marlene Rosager Lund Pedersen, Birgitte Westerskov Dalgas, Jens Høyer-Kruse og Bjarne Ibsen. Idræt, fritid, kultur og frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2019. 
Movements, 2019:11 (pdf)

Foto: Colourbox


Idræt, fritid, kultur og frivilligt arbejde i Vordingborg Kommune

Rapport af Marlene R. L. Pedersen, Birgitte W. Dalgas, Jens Høyer-Kruse og Bjarne Ibsen

Download rapport

Redaktionen afsluttet: 24.09.2019