Skip to main content

Aftagerpanelet for Cand.merc.int. og B.Sc.

Baggrund

De grænseregionale studier består pt. af et bachelor- og et kandidatstudie med hovedvægt på det samfundsvidenskabelige område (fx erhvervs- og samfundsøkonomi, marketing og HR). Studierne er desuden kendetegnet ved et internationalt studiemiljø med sprog- og kommunikationskomponenter inden for hhv. tysk, dansk og engelsk. Vægtningen er ca. 75% samfundsfaglige/erhvervsøkonomiske fag og ca. 25% sprog- og kommunikationsfag.

Bacheloruddannelsen er et samarbejde mellem Syddansk Universitet (SDU) og Europa-Universität Flensburg (EUF), og undervisningen foregår på SDU’s campus Alsion i Sønderborg og på EUF’s campus i Flensborg. Dette grænseregionale og internationale samarbejde slår også igennem på eksamensbeviset: Dimittender får både en dansk BSc-grad og en tysk BA-grad (’dobbeltdiplom’).

Kandidatuddannelsen, Cand. Merc. Int. er en ren SDU-uddannelse, men også her er der et tæt samarbejde med EUF, som udbyder en parallel kandidatuddannelse, International Management Studies. De studerende har mulighed for at følge fag ved begge universiteter og opnå ’dobbeltdiplom’ – en mulighed de fleste studerende benytter sig af. 

Aftagerpanelet fungerer som forum for dialog for ovennævnte uddannelser ved Syddansk Universitet og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelsen og det omgivende samfund.

Aftagerpanelet drøfter bl.a. 

 • uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet, lokalt og internationalt 
 • udvikling af uddannelserne, inkl. løbende revidering af eksisterende fagbeskrivelser og eksamensformer 
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye fag
 • job- og opgaveområder for uddannelsens færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
 • udvikling af nye omverdensinddragende undervisningsformer
 • samarbejdet mellem uddannelsen og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
 • målrettet markedsføring af uddannelserne og uddannelsernes færdige kandidater
 • de særlige fordele og udfordringer der knytter sig til det grænseoverskridende uddannelses- og arbejdsmarked 
 

Aftagerpanelet dækker følgende uddannelser: BSc i international erhvervsøkonomi og fremmedsprog og Cand. Merc. Int

 


Aftagerpanelet består af ca. 15 aftagerrepræsentanter/alumner, 3 VIP´ere samt 1 studerende.  Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagerpanelet består pr. 9/3-2023 af følgende:

Aftagerrepræsentanter/alumner:

 • Anders Johnsen, Global Key Account Manager i Multiflex Folien GmbH und Co. KG, Flensborg 
 • Anne-Sofie Dideriksen, Mind Factory by ECCO. 
 • Erik Vinkel, Vækstkonsulent og bestyrelsesformand ENVI-Filter A/S 
 • Gitte Bjørn-Lüthi, projektkonsulent Interreg
 • Göran Rust, Sydslesvigsk Forening  
 •  Julia Kowalke, direktør i Connecting Markets GmbH, Flensborg 
 •  Katja Tessin, business developer med ansvar for Tyskland
 • Lene Ladegaard Larsen, Hammer Carpets 
 • Lone Ivang, Sønderborg Vækstråd
 • Michael Schack, IHK Flensburg 
 • Mona Singer-Karmisholt, Business analyst – Danfoss Power
 • Peter Hansen og Anne Mette Olsen, Regionskontoret & Infocenter Grænse (Region Sønderjylland-Schleswig)
 • Rebecca Susanna Jørgensen, Business Developer, Fleggaard 
 • Torben Zenk, Solution Owner-Shared Service Management Danfoss Nordborg
 • Jan Jasper Diers, Tønder Erhvervsråd
 • Stine Oxholm, Abena
 • Gitte Hoegh Andersen, Destination Sønderjylland
 • Käthe Nissen, BDN (DSSV)
 • Andreas Jablonski, NEOX
 • Michael Otten, Wireg
 • Timo Klass, HOCHZWEI


VIP-repræsentanter:
Lektor, ph.d., studieleder, Klarissa Lueg
Lektor, ph.d., viceinstitutleder, Anna Marie Dyhr Ulrich
Lektor, ph.d., Irene Simonsen

Studenterrepræsentanter:
Larissa Rechenbach, faglig vejleder 

Der afholdes mindst 1 årligt møde med dagsorden, startende med et konstituerende møde i første halvdel af 2019. Tilbagemeldingerne fra aftagerpanelet behandles i studienævnet, og resultaterne anvendes direkte til udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen.

Ovenstående kommissorium er godkendt af aftagerpanelet 9. marts 2023, af Studienævnet for Tourism, Design and Cross Border Studies den 14. marts.

Ovenstående kommissorium er godkendt af:
Prodekanen - d. 15. juni 2023

 

 

 

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisning

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

Sidst opdateret: 15.06.2023