Flugtveje og redningsåbninger

Sørg altid for at friholde flugtveje og redningsåbninger ud fra følgende kriterier:

  • Gangarealer skal friholdes for oplag af en hver art, dog kan 1 stk. elektrisk apparat pr. flugtvej accepteres.
  • Sørg for at alle flugtvejsdøre altid frit kan passeres. Døre forsynet med pumpe må ikke fastholdes i åben position (kile).
  • Sørg for at redningsåbninger ikke er blokeret at møbler eller anden indretning.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies