Skip to main content

Studieservice i byerne

SDU Studieservice i Odense udgøres af de 5 fagkontorer: Bachelor & Uddannelsesstøtte, Kandidat & Vejledning, SDU International, Strategi & Kommunikation og Uddannelsesjura & Registratur.

Studieservice i Esbjerg, Kolding, Slagelse, Sønderborg/Flensborg udfører studieadministrative opgaver for fakulteterne.
Vi (studiesekretærerne) udfører blandt andet følgende studieadministrative opgaver for fakulteterne :

  • Skemaplanlægning, eksamensplanlægning og –afvikling for uddannelserne på respektive campus
  • Primær studiekontakt for studerende og VIP på de enkelte uddannelser vedr. undervisning og eksamen (tilmelding, holdsætning, undervisningsregler
    og særlige regler og hjælpemidler)
  • Lokalefordeling og -booking i forbindelse med undervisning og eksamen
  • Koordinerer endvidere tværgående aktiviteter som f.eks. studiestart, brobygning, åbent hus, dimission o.lign.

Telefon: 6550 1103
Telefontid: kl. 8:30-15:00 (alle hverdage) - i juli måned er telefontiden kl. 10:00-12:00.
E-mail: studieservice-es@sdu.dk

Telefon: 6550 1101
Åbningstid: kl. 10-14 (alle hverdage) - i juli måned er telefontiden kl. 10 -12.

Generelle henvendelser og henvendelser om internationale uddannelser:
E-mail: studieservice-ko@sdu.dk

Henvendelser om humanistiske uddannelser:
E-mail: studieservice-ko-hum@sdu.dk

Henvendelser om samfundsvidenskabelige uddannelser:
E-mail: studieservice-ko-sam@sdu.dk

Telefon: 6550 1114
Åbningstid: kl. 10-14 (alle hverdage) - i juli måned er telefontiden kl. 10 -12.

E-mail: studieservice-sl@sdu.dk

Telefon: 6550 1102
Åbningstid: kl. 8-15:00 (alle hverdage)
E-mail: sdu-soenderborg@sdu.dk

 

Ansvarlig for siden: SDU Studieservice

Sidst opdateret: 19.02.2020