Skip to main content

ESDH

SDU underskriver kontrakt med KMD om nyt ESDH-system

Det nye ESDH-system bidrager til effektive og sammenhængende arbejdsgange og kan være med til at automatisere processer

Af Birgitte Hjelm Paulsen, , 20-04-2023

Områdedirektør, Leif Ilsø fra KMD og SDU’s digitaliseringschef, Bue Raun Andersen indgår aftale om ESDH-systemet, WorkZone

Der var håndtryk og god stemning, da områdedirektør, Leif Ilsø fra KMD og SDU’s digitaliseringschef, Bue Raun Andersen indgik aftale om ESDH-systemet, WorkZone. Onsdag den 19. april satte de deres underskrift på kontrakten, og de ser nu frem til et spændende samarbejde om at implementere WorkZone på SDU.

Alle ESDH-brugere smøger ærmerne op
Inden SDU flytter over i WorkZone skal brugerne rydde op i Acadre, og journalplan og -instruks skal genbesøges for at sikre, at de svarer til opgaverne på SDU anno 2024. Programorganisationen bag 'Fremtidens ESDH' afklarer imens, hvilke sager, der flytter med over i WorkZone. Lukkede sager oprettet i den nuværende journalperiode vil brugerne senere kunne genfinde i en historisk database. 
Der venter desuden en teknisk opgave med at sikre, at SDU's nuværende integrationer til bl.a. STADS, Optag.dk og Odin bliver flyttet med over i det nye ESDH-system.

Brugerne kommer på WorkZone
SDU RIO har sagt ja til at være pilotenhed på WorkZone. Planen er, at de skal tage løsningen i brug her til sommer og skabe det erfaringsgrundlag, der skal lette overgangen til WorkZone for resten af SDU. Øvrige brugere vil kunne benytte det nye ESDH-system fra slutningen af 2023.
Første mål er at journalisere stort set, som vi gør det i Acadre i dag. Næste mål er at skabe effektive og sammenhængende arbejdsgange og øge automatiseringen af de administrative processer.


Redaktionen afsluttet: 20.04.2023