Tal og tabeller

Se udvalgte nøgletal for SDU fordelt på:

  • Studerende på SDU fordelt på fakulteter og byer
  •  Færdiguddannede studerende (kandidater og bachelorer)
  • Ph.d.-studerende fordelt på fakulteter samt antal indskrevne ph.d.-studerende
  • Heltidsstillinger fordelt på ansatte
  • Økonomi fordelt på indtægter og udgifter
  • Bygninger fordelt på byer og kvadratmeter

Vælg det årstal, du ønsker at se tallene på:

2017

2016

2015

2014

2013

2012