Skip to main content

Internationale ranglister

Internationale ranglister

Internationale ranglister af universiteter, de såkaldte rankings, har fået større og større opmærksomhed. Blandt andet omtaler både danske og udenlandske medier med mellemrum ranglisterne. Ranking er ikke nødvendigvis eksakt i alle detaljer, men er et bud på niveauet blandt de universiteter der indgår i de forskellige rankings. Der er cirka 17.000 universiteter i verden og mange forskellige ranglister. SDU klarer sig, som de øvrige danske universiteter, generelt pænt.

Direktionen vedtog 23. november 2016, at SDU fokuserer på de tre store og ganske udbredte akademiske rankings, der benytter sammenfattende ranglister:

  • QS – Quacquarelli Symonds Top World Universities Ranking
  • THE – Times Higher Education World University Ranking
  • Shanghai ARWU - Academic ranking of World Universities

Disse tre bygger deres ranking op af såvel citationsdatabaser, som af universiteternes indberetninger og indsamling af øvrige informationer, fx fra omdømmesurveys blandt studerende og forskere i hele verden.

SDU har desuden fokus på den anerkendte bibliometriske CWTS Leiden Ranking, der trækker data direkte fra Web of Science uden indberetninger fra universiteterne eller anden datahøst.

Der har i mange år været kritik af rankingbureauers metoder, og skiftende metoder, fordi det kan være vanskeligt at vurdere betydningen af vægtningen af de forskellige kriterier. Ligesom datakvaliteten i flere tilfælde kan diskuteres. CWTS Leiden, ARWU Shanghai, QS og THE korrelerer dog ganske højt indbyrdes i rangeringerne af universiteterne i det store perspektiv over tid, om end der er metodeforskelle i opgørelsesmetoderne, som kan have betydning for det enkelte universitets placering.

SDU’s aktuelle placering på de fire udvalgte rankinglister:

20201001 Rangliste

 

For ARWU, QS og THE er SDU’s placeringer baseret på SDU’s egne beregninger ud fra rankingbureauernes oplysninger, da ranglisterne typisk kun offentliggør præcise placeringer for top 200, mens 200+ offentliggøres i intervaller, hvor det kan være sværere at aflæse en udvikling.

På CWTS Leiden kan der vælges mellem flere indikatorer. Her er valgt impact indikatoren MNCS, som anvendes i flere internationale sammenhænge. MNCS udtrykker gennemsnitlig citation af universitetets publikationer, normaliseret for forskningsfelt og udgivelsesår. MNCS=1 er et globalt gennemsnit, hvor en MNCS >1 betyder mere citation end gennemsnittet, således at MNCS=2 betyder dobbelt så mange citationer som gennemsnittet. Selvcitation er udelukket i opgørelsen af MNCS.  SDU’s MNCS i 2017 var 1,07, hvilket giver SDU en rang 264 i verden på citationsimpact. 

I forhold til international ranking er der stigende opmærksomhed på hvorledes universiteterne klarer sig på forskellige forskningsfelter, hvilket flere af de internationale ranglister er begyndt at præsentere.

Links til de fire internationale ranglister, som SDU fokuserer på:

Udover de fire ovenfornævnte rankings optræder SDU også på andre internationale ranglister af universitet. En af dem er THE Europe Teaching Rankings, hvor SDU i 2019 opnåede en 28. plads og derfor er det bedst rangerede universitet i hele Danmark. THE Europe Teaching Rankings har et særligt fokus på undervisningskvalitet og læremulighed, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at en af hovedkomponenterne i bedømmelsen er de studerendes egen vurdering af deres universitet gennem THE’s European Student Survey.

I 2019 deltog SDU også i GreenMetric World University Ranking. Det er en anderledes ranking som har et stærkt fokus på bæredygtighed og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. På denne ranking modtog SDU en flot 39. plads og er det universitet i Danmark, der ligger bedst placeret.

Ansvarlig for koordinering, indberetning, afrapportering og monitorering er SDU Analytics.
Kontaktperson: Emilie Lemming Müller, tel: 6550 3056, e-mail: emul@sdu.dk