Skip to main content
DA / EN

Referencegruppen for SDU Sønderborg

Referencegruppen skal sikre informationsudveksling med det lokale samfund om udviklingen, skabe fælles forståelse for udfordringer og medvirke til at identificere og frigøre potentialer for SDU Sønderborg. Endvidere skal referencegruppen medvirke til at etablere samarbejder mellem lokale virksomheder, offentlige enheder og SDU Sønderborg samt medvirke til at etablere attraktive studieforhold. Referencegruppen skal derfor arbejde med alle aspekter af de faglige aktiviteter på SDU Sønderborg og bidrage til, at disse aktiviteter når højeste internationale niveau.

Referencegruppen udarbejder en plan for sit virke ud fra en vurdering af, hvad der har særlig betydning for udvikling af SDU Sønderborg. Planen skal indeholde konkrete og målbare succeskriterier for uddannelser, forskning, samfundsengagement og økonomi og skal forelægges SDU-direktionen til godkendelse.

SDU Sønderborg

  • Alsion 2
  • Sønderborg - 6400
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 08.04.2021