Skip to main content

Campusrådet for SDU Slagelse

Campusrådet holder 4 årlige møder og skal blandt andet bruges til:

  • koordinering af fælles udviklingsopgaver mellem fakulteter, institutter og fællesområde,
  • drøftelse af fælles interesseområder på SDU Slagelse,
  • orientering om initiativer i de forskellige enheder på SDU Slagelse, 
  • information om initiativer i erhvervsliv og offentlige myndigheder i lokaleområdet,
  • formidling af oplysninger fra/til SDUs ledelse 

Deltagere er:
Peter Møllgaard (formand for Campusrådet)
Birgitte Sloth
Sharon Millar
Heidi Hansen
Dannie Kjeldgaard
Dina Andersen Skytte
Britta Løck Worm
Lars Meldgaard
Lars Tiedemann
Claus Trap Christensen
Anders Nyegaard Mikkelsen
Karen Buchgraitz
Ditte Bjerrisgaard Bondesen

Campuskoordinator Kirsten Lambert er referent på møderne i Campusråd Slagelse.

Sidst opdateret: 25.08.2022