JuSDUs 2019

JuSDUs 2019

Nedenstående specialer er indleveret i juni 2019

Af Emilie Hellerup Danielsen

Parodiers tilladelighed i dansk ophavsret og behovet for en lovbestemt parodiundtagelse
(Permissibility of parodies in danish copyright law and the need of a parody in the danish copyright act)
85 sider

Af Jonas Sebastian Wehrli-Andersen

Udvidelse af Fusionskontrolforordningen til at omfatte ikke-kontrollerende minoritetserhvervelser
(Expansion of the EC Merger Regulation in order to include non-controlling minority shareholdings)
97 sider

Af Sheila Georgiana Pop

The role of the UN Human Rights Council in the Prevention and Response to Mass Atrocity Crimes
114 sider

Af Christian Hauschildt

Danmark og landbrugets brug af nitrat
(Denmark and the agricultural use of nitrate)
93 sider

Af Milena Carlsson

Opståen og opløsning af sameje mellem ugifte samlevende
(The occurrence and dissolution of co-ownership between unmarried cohabitants)
99 sider

 


 

Nedenstående tre specialer er indleveret i december 2018 og januar 2019

Af Kamilla Winther Nielsen

Ligebehandlingslovens § 9 i relation til fertilitetsbehandling
(Section 9 of The Danish act on equal treatment betweeen the sexes in realtion to fertility treatment)
92 sider

Af Luna Mariager & Marie Bechgaard Madsen 

The danish military manual and new wars
- applying a Human Security Approach

124 sider

Af Sara Beck Jochumsen

Arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingslovens § 2a
The employer's obligation to make reasonable accomodations as stated in the Danish Discrimination Act §2a
190 sider