Skip to main content

2019

2019, 1

Første udgave af JuSDUs 2019 omfatter kandidatafhandlinger indleveret i perioden 1. september 2018-31. januar 2019:

Af Kamilla Winther Nielsen
Ligebehandlingslovens § 9 i relation til fertilitetsbehandling
92 sider

Af Louise Enok & Niclas Kjær Karlsen
Moms på fast ejendom
131 sider

Af Luna Mariager & Marie Bechgaard Madsen 
The danish military manual and new wars - applying a Human Security Approach
124 sider

Af Sara Beck Jochumsen
Arbejdsgivers tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingslovens § 2a
190 sider

------------------------------------------------------------------------------------

2019, 2

Anden udgave af JuSDUs 2019 omfatter kandidatafhandlinger indleveret i perioden 1. februar-30. juni 2019:

 Af Christian Hauschildt
Danmark og landbrugets brug af nitrat
93 sider

Af Emilie Hellerup Danielsen
Parodiers tilladelighed i dansk ophavsret og behovet for en lovbestemt parodiundtagelse
85 sider

Af Jonas Sebastian Wehrli-Andersen
Udvidelse af Fusionskontrolforordningen til at omfatte ikke-kontrollerende minoritetserhvervelser
97 sider

Af Milena Carlsson
Opståen og opløsning af sameje mellem ugifte samlevende
99 sider

Af Sheila Georgiana Pop
The role of the UN Human Rights Council in the Prevention and Response to Mass Atrocity Crimes
114 sider

Sidst opdateret: 21.02.2024