2017

 

Den første udgave af JuSDUs omfatter kandidatafhandlinger indleveret i perioden 1. januar 2017 til 1. august 2017*

 


Af Ahmed Khader Mohamed Adan & Ernad Vranjkovina

Moms - udlejning af fast ejendom

Side 1-93


Af Alexander Rene Furtado & Rasmus Hanefeld Rokbøl

Dansk CFC-beskatning - i et EU-retligt perspektiv

En analyse af de danske CFC-reglers forenelighed med ATA-direktivet samt begge regelsæts forenelighed med den primære EU-ret.
Side 1-128Af Anna Theissing

The application of the gravity threshold by the International Criminal Court in the selection of situations and cases - how to differentiate between the gravity of situations and the gravity of cases?

Side 2-104

Af Britta Holm Øe

Håndhævelse af ophavsrettigheder ved krænkelser begået på internettet

Copyright enforcement directed against infringements on the Internet

Side 1-80


Af David Mølgaard Longerich & Rasmus Blume Smidt

Bestyrelsens opgaver, kompetencer og ansvar i finansielle virksomheder

Supervisory Board's tasks, qulifactions and liability in Financial undertakings

Side 1-133


Af  Ellen Ottosen

Uagtsom Voldtægt

Negligent Rape

Side 1-79


Af Fawad Aslam

Den retlige regulering af radikalisering

The judicial regulation of Radicalization

Side 1-84 


Af Max Brauer Knudsen

Pro-rata Liability in Multimodal Transport

Side 1-81


Af Michael Richard Zieniewicz* (indleveret i 2016)

The Right to External Self-Determination

The Cases of Abkhazia, South Ossetia, Donetsk and Lugansk
Side 1-90


Af Sofie Rose

Reassessing the Crime of Genocide

An analysis of whether the 'genocide-label' matters for prevention, Justice and reconciliation.
Side 2-99


Af Toke Engberg Pedersen

Individualiseringslæren

En kvalitativ analyse af domstolenes anvendelse af uskreven ret ved køb af og sikkerhedsstillelse i løsøre.

The appropriation theory

A qualitative analyse of the courts' use of unwritten law in relation to purchase of and provision of security in chattels.
Side 1-100