Skip to main content
DA / EN
SDUUP | Nyhedsbrev April 2021

Det Gode Eksempel - Entreprenørskab på Datalogi

Rolf Fagerberg er sammen med outreach koordinator Peter Bækgaard Madsen ansvarlig for innovationsdelen i kurset Formal Languages and Data Processing, hvor de studerende på tredje år af datalogistudiet får til opgave at udvikle en ide til et produkt og programmere en prototype. På kurset bidrager SDU Entrepreneurship Labs med en gæsteforelæsning om praktisk brug af Business Model Canvas og om, hvad de kan tilbyde de studerende efter kursets afslutning.

Praktisk arbejde med Business Model Canvas og prototypeudvikling bidrager til de studerendes læring.

Rolf fortæller, at ideen med kursets innovationsdel er at introducere de studerende til, hvordan man arbejder med ideudvikling gennem et fire-ugers forløb, der fokuserer på, at de studerende skal arbejde konkret med deres ideer:

På kurset får de studerende til opgave både at udvikle en ide, der dækker et behov, og derefter arbejde datalogisk med den et stykke af vejen mod en prototype, som kan være et program, en app eller et website. Tanken er, at undervisningen i innovation derved bliver endnu mere konkret og koblet direkte til anvendelser af metoder fra deres datalogistudie. De studerende arbejder primært praktisk med deres ideer, idet selve undervisningsdelen kun er én dobbeltforelæsning, hvori SDU Entrepreneurship Labs bidrager med en gæsteforelæsning om, hvordan de studerende kan arbejde med Business Model Canvas. Derudover har vi undervejs en workshop, hvor de studerende får værktøjer til ideudvikling og brainstorming, samt en midtvejsevaluering, hvor de studerende giver feedback på hinandens ideer. Eksamen er baseret på en kort rapport, hvor de dels analyserer deres forretningside ud fra Business Model Canvas metoden, og dels beskriver de datalogiske elementer af deres prototype. De giver naturligvis også en demonstration af deres prototype.

Udvikling af produkter på et fagligt og værdiskabende grundlag er i fokus

Man har valgt at inkorporere innovationsundervisningen i et kursus, fordi det giver de studerende erfaring med, hvordan de kan ideudvikle indenfor deres eget faglige område – hvilket ifølge Rolf gør det nemmere for dem at se sig selv arbejde innovativt og måske endda blive inspireret til at tænke på entreprenørskab som en karrieremulighed:

Ideen med at indlejre innovationsdelen i et kursus var, at de studerende i højere grad kunne arbejde praktisk og innovativt med deres faglige viden. Den blev indlejret i et kursus, der omhandler metoder til transformering og bearbejdning af data, og udgangspunktet er derfor innovation med fokus på at skabe merværdi ved at kombinere forskellige typer af dataressourcer. Men de studerende må naturligvis meget gerne inddrage datalogiske metoder fra andre kurser, f.eks. AI, databaser, og algoritmer og datastrukturer, hvad de også er dygtige til. Innovationsforløbet understøtter først og fremmest de studerendes læring om innovation og entreprenørskab gennem introduktionen til Business Model Canvas, som hjælper dem til hurtigt at komme i gang med ide- og forretningsudvikling.

God synergi mellem kurset og SDU Entrepreneurship Labs

Rolf har været glad for samarbejdet med SDU Entrepreneurship Labs og fortæller også, at deres viden har været vigtig for forløbet og de studerendes læring.

SDU Entrepreneurship Labs er gode til at fortælle de studerende, hvordan de kan arbejde videre med deres ideer, og hvordan Entrepreneurship Labs via deres kompetencer og midler kan understøtte de studerendes eventuelle videre ideudvikling. På den måde er der en synergi mellem vores kursus og SDU Entrepreneurship Labs, idet vi får skabt en kontaktflade mellem dem og vores studerende. Jeg har været rigtig glad for samarbejdet med SDU Entrepreneurship Labs, fordi de nemt kunne integreres i vores kursus, og fordi de har en ekspertviden på området, som er meget vigtig for forløbet, selvom det kun er kort tid, de er med.

Entrepreneurship Labs har godt fat i de studerende

Katrine Damgaard Foster er Forretningsudvikler i SDU Entrepreneurship Labs og har været med til at etablere samarbejdet mellem dem og Rolfs kursus. Hun fortæller, hvordan Entrepreneurship Labs understøtter studerende i deres entreprenørskabslæring:

Hvis nogle af de studerende ønsker at gå videre med deres ideer og bygge deres egen virksomhed op, så er vi platformen, de kan gøre det fra. Vi har et fysisk co-working space i Videnbyen, hvor studerende kan arbejde med deres startups og få støtte til forretningsudviklingen. Vi håber på at kunne skabe en spirende ide hos de studerende om, at de også kan bruges deres uddannelse til at starte deres egen virksomhed op. Gennem vores kurser vil vi nemlig gerne inspirere til andre karriereveje end den traditionelle. Og vi har helt bestemt godt fat i de studerende, idet vi sidste år havde 286 aktive startup-teams i vores miljø.

Entrepreneurship Labs understøtter undervisning med solid knowhow og praktiske erfaringer

Katrine understreger, at Entrepreneurship Labs har mange gode værktøjer og erfaringer, som kan bidrage til entreprenør- og innovationsundervisning af studerende.

Vi supplerer meget gerne undervisning gennem de værktøjer, som vi bruger aktivt i vores miljø, og det er blandt andet det, vi har gjort i Rolfs kursus. Gennem en model som Business Model Canvas hjælper vi de studerende til at forstå, hvordan man starter en virksomhed op, og hvordan en forretningsmodel ser ud. Så det er jo en meget tidlig del af startup-processen, vi introducerer dem til, men samtidig håber vi også på, at det inspirerer dem til at tage deres ideer videre gennem os. Det, vi kan tilbyde underviserne, er en solid knowhow og praktisk erfaring med, hvordan man støtter de studerende i entreprenørskabslæringen og i udviklingen af startups.

Om Underviseren

Rolf Fagerberg er professor i datalogi og forsker og underviser i algoritmer på Det Naturvidenskabelige Fa-kultet. Rolf ansvarlig for innovationsdelen i kurset Formal Languages and Data Processing.

Om Katrine

Katrine Damgaard Foster er Forretningsudvikler i SDU Entrepreneurship Labs og har været med til at etablere samarbejdet mellem dem og Rolfs kursus.

Redaktionen afsluttet: 13.04.2021