Skip to main content
DA / EN
SDUUP | Nyhedsbrev August 2020

TEMA: Internationale studerende - Sådan hjælper fakulteterne nye internationale studerende

Når man som ny international studerende fra et land uden for Skandinavien starter på SDU, kan det være svært at omstille sig til en helt ny kultur, hvor måden, man er studerende på, er meget forskellig fra den, man er vant til. På SDU er det blandt andet fakulteterne, der støtter de nye internationale studerende i deres omstilling.

Ifølge Rune Mastrup Lauridsen, der er chefkonsulent på Det Humanistiske Fakultet, består fakulteternes vigtigste rolle ikke kun i at hjælpe de studerende med alt det praktiske – En vigtig del af fakulteternes opgave er også at støtte de studerende i at skabe relationer til andre studerende samt i at forstå og indstille sig på den danske læringskultur.

Samarbejde mellem fakulteter giver et større udbytte for de studerende

Hvordan fakulteterne udfylder den rolle, er forskelligt fakulteterne imellem, men fælles for dem alle er, at de afholder en introdag for de nye internationale studerende. På Det Humanistiske Fakultet(HUM) og Det Naturvidenskabelige Fakultet (NAT), har man valgt at koble fakulteternes introforløb sammen, da det giver fakulteterne bedre muligheder for at skabe og kvalitetssikre et forløb, som kan støtte godt op om de studerende. Introforløbet bestod i forårssemestret 2020 af 2 introdage inden semesterstarten, hvor der var fokus på den praktiske del af opstarten, men også på, at de internationale studerende skulle skabe relationer imellem hinanden. Rune Mastrup Lauridsen mener, at netop relationerne imellem de internationale studerende er vigtige for de studerendes trivsel og omstilling - fordi det ofte tager tid at skabe relationer til danske studerende. 

Vigtigt at de studerende skaber et godt netværk 

Et af målene med introforløbet er også netop, at de internationale studerende skaber sig et netværk på SDU. Det mål indfrier HUM og NAT med et introforløb, hvor de studerende både møder danske studerende i form af tutorer, og andre internationale studerende med forskellige faglige baggrunde. Samtidig arrangeres der en række faglige og sociale events for de internationale studerende i løbet af semestret. 

Den danske læringskultur kan være svær at omstille sig til 

Ud over de to introdage, arrangerer de to fakulteter også en række workshops, hvor der er fokus på at introducere de studerende til det danske læringsmiljø og det danske akademiske system. Rune Mastrup Lauridsen påpeger, at den danske læringskultur har langt mere fokus på hjælp til selvhjælp, end mange af de læringsmiljøer, de internationale studerende kommer fra. Han mener, at en af årsagerne til den store forskel er, at de danske studerende har en højere gennemsnitsalder, når de starter på universitet, end i de fleste andre lande, men også at vi ligesom i de andre skandinaviske lande meget klart værdsætter og fremelsker en høj grad af selvstændighed.  

”Man må ikke fortabe sig i det praktiske, når man planlægger et introforløb”, siger han. I HUM og NAT’s samlede introforløb, er der derfor fokus på at forstå den danske læringskultur. Af samme årsag, har HUM også udviklet et nyt e-læringsforløb kaldet ”New student in Denmark”, som skal introducere de nye studerende til studielivet på SDU, læringskulturen, hvordan de tackler usikkerheden, der opstår, når man skal omstille sig til en ny kultur, og hvor de kan finde hjælp på SDU. 

Studenterambassadører er en vigtig del af introforløbet på SAMF 

Et andet fakultet, som også har fokus på sociale relationer og læringskultur i deres introforløb, er Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF). Yulia Tinyakova, der er international koordinator på fakultetet, fortæller, at de i deres introforløb gør brug af studenterambassadører, som introducerer de nye internationale studerende til studielivet på SDU og studiekulturen. De fortæller blandt andet om, at det er ok at stille spørgsmål i undervisningen, hvordan det er at gå til mundtlige eksamener og hvad det vil sige at være ansvarlig for sit eget studie.  ”Vores studenterambassadører er både danske og internationale, da det kan give de nye studerende nogle forskellige perspektiver på, hvad det vil sige at studere i Danmark. Særligt de internationale studenterambassadører er vigtige, fordi de har gennemgået det samme som de nye internationale studerende står i”, siger hun. 

På SAMF deler man de studerende op i mindre grupper i introforløbet. Hver gruppe får tildelt studenterambassadører og faglige vejledere, så de har mulighed for at stille tvivlsspørgsmål i et mindre forum. Samtidig er det nemmere for de studerende at have nogle sociale kontakter, når de starter på SDU.  Yulia fortæller også, at de internationale koordinatorer på fakulteterne gør meget ud af, at vidensdele med hinanden om, hvad der fungerer godt i hvert fakultets introforløb. På den måde kan de samarbejde om at skabe de bedste forløb for de nye internationale studerende.  

Vidensdeling og samarbejde mellem fakulteterne giver bedre introforløb. 

I HUM og NAT’s tilfælde, har samarbejdet vist sig at være rigtig godt for de studerende. I en evaluering af introforløbet i dette års forårssemester svarede 97%, at de følte sig velkomne på SDU. 80% svarede, at de følte sig klar til at starte deres semester på SDU og at de kan klare udfordringer som en international studerende.

Rune Mastrup Lauridsen

Chefkonsulent,
Humanistisk Fakultetssekretariat
Tlf.: 65502595
E-mail: rml@sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 28.08.2020