Skip to main content
DA / EN
SDUUP | Nyhedsbrev juni 2021

TEMA: E-læringsprojektpuljen 2022 - Classroom shared drawing – et tegnebaseret afstemningsværktøj

Lektor ved det Tekniske Fakultet, Henrik Skov Midtiby, fik sammen med kolleger i 2019 støtte fra e-læringsprojektpuljen til et projekt med det formål at udvikle en ny måde at få øjeblikkelig feedback fra studerende under forelæsninger, via et tegnebaseret afstemningsværktøj.

Baggrund 

Ønsket om at finde en teknisk løsning, der fungerede bedre end brugen af almindelige multiple choice spørgsmål i et afstemningsværktøj blev til idéen om classroom shared drawing. Formålet med dette projekt var derfor at undersøge, hvordan det kan fungere på en produktiv måde i praksis. I følgende video giver Henrik Skov Midtiby en demo og en introduktion til de pædagogiske tanker bag den tekniske løsning classroom shared drawing,  hvor der bl.a. er taget udgangspunkt i Erik Mazurs teori om peer instruction.   

Foreløbige resultater 

Henrik Skov Midtiby fremhæver, at projektet har gjort det muligt at se, i hvilke kontekster, classroom shared drawing fungerer og ikke fungerer, samt hvad der ifølge de studerende kan forbedres og allerede fungerer godt. Dertil nævnes blandt andet at feedback-funktionen ligesom ved multiple choice spørgsmål fungerer hurtigt og effektivt, og  at det illustrative kan gøre budskabet mere tydeligt. De negative følger kunne være, at de studerende kommer til at lege med værktøjet. Det blev også klart, at det er nødvendigt at arbejde ud fra en skabelon, da alle har forskellige ideer om, hvordan noget skal tegnes. 

Henrik Skov Midtiby

Lektor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet,
Det Tekniske Fakultet,
Tlf.: 21356105
E-mail: hemi@mmmi.sdu.dk

Kort og godt om projektet

- Projektet har til formål at udvikle en ny måde at få øjeblikkelig feedback fra studerende under forelæsninger.

- Projektet undersøger, hvordan dette kan løses via classroom shared drawing i stedet for multiple choice spørgsmål.

- De studerende der har testet, har givet nyttig feedback til, hvordan værktøjet kan benyttes på en meningsfuld måde i forelæsningerne. 
Redaktionen afsluttet: 25.06.2021