Skip to main content
DA / EN
SDUUP | Nyhedsbrev April 2021

Det Gode Eksempel - Technology Entrepreneurship

Søren Jensen fra Det Tekniske Fakultet og Jannek Solgaard fra SDU RIO har i samarbejde udviklet kurset Technology Entrepreneurship, der sætter fokus på at give studerende teoretiske og praktiske erfaringer med entreprenørskab gennem et projektorienteret forløb, hvor de arbejder med at udvikle deres egen startup.

Udviklingen af kurset havde fokus på de studerende

Søren og Jannek fortæller, at de i udviklingen af kurset Technology Entrepreneurship har haft fokus på, hvordan de bedst muligt kunne understøtte de studerendes faglige udvikling. Det har de gjort ved at dele undervisningsgangene imellem sig og lade de studerende arbejde både teoretisk med entreprenørskab i Sørens del af undervisningen og praktisk i Janneks.

Jannek: Noget af det, der er vigtigt for mig og Søren til fælles, er at tage de studerendes faglige erfaring og bringe den ind i en praktisk entreprenøriel og kommerciel kontekst. Så når Søren og jeg har udviklet det her kursus har det derfor handlet om, at de studerende skulle udvikle en teknologisk startup, som rent faktisk kunne føres ud i livet.

Søren: Og med inde over vores udvikling af kurset har vi brugt FN’s Verdensmål som en god del af inspirationen til de studerendes ideer. Kurset understøtter helt klart de studerendes læring om entreprenørskab først og fremmest gennem Jannek, fordi de studerende rent faktisk kastes ud i et praktisk arbejde med deres færdigheder.

De studerende kastes hurtigt ud i at arbejde med projektet

I Janneks del af kurset introduceres de studerende til entreprenørskab gennem SDU Entrepreneurship Labs’ program, der kaldes Pre-Launch, som er tilpasset Sørens kursusbeskrivelse og læringsmål. Gennem kurset får de studerende lov til at arbejde med deres ideer frem mod en præsentation af projektet i slutningen af forløbet.

Jannek: Et af de vigtigste værktøjer til at understøtte Sørens kursus er, at vi arbejder med Lean Startup philosophy, som handler om at komme så langt med sin startup som muligt med færrest mulige ressourcer. Derfor skubber vi lynhurtigt de studerende ud i at foretage markedsanalyser, brugertests og produktmockups for at de kan komme ud og tale med deres potentielle kundegrupper. Vi binder en sløjfe på projektforløbet gennem et Business Panel, hvor de studerende skal pitche deres ide, hvad de har lært, og hvordan projektets fremtid ser ud. Og så er vores erfaring faktisk, at ud af de 14 projektteams vi havde på sidste hold, var det halvdelen, der valgte at fortsætte nede i SDU Entrepreneurship Labs og arbejde videre med deres startup.

Projektorienteret forløb giver engagerede studerende

Søren forklarer, at et af kursets store styrker er det projektorienterede arbejde, hvor de studerende bliver ansvarlige for deres egen startup-virksomhed. Det virker engagerende på de studerende og er også noget, de kan arbejde videre med efter endt kursus.

Søren: Et af de stærkeste undervisningsværktøjer vi bruger er, at de studerende arbejder med et startup-projekt, som er deres helt eget. Udover projektarbejdet arbejder vi med en struktur, hvor de studerende har nogle teoretiske lektioner, som de får lov til at afprøve i praksis, når de kommer over til Jannek. Og det er jo en perfekt glidende overgang, hvor de studerende fra klasseværelset kommer over i SDU Entrepreneurship Labs og forhåbentlig derfra videre ud i den virkelige verden med deres startup-projekter. I tillæg til det har vi også brugt nogle eksterne forelæsere, som for eksempel tidligere studerende, der fortæller om, hvordan de selv har arbejdet med deres egen startup – og det har fået virkelig god respons fra de studerende, som efterspørger flere af den slags forelæsninger.

Et godt samarbejde

Både Søren og Jannek har været glade for deres samarbejde – og de studerende har også virkelig fået noget ud af, at kurset veksler mellem praktisk og teoretisk undervisning.

Søren: Jeg synes, at samarbejdet er virkelig godt, fordi de studerende igennem Janneks workshops bliver undervist i, hvad der i praksis skal til for at stable en startup på benene. Og mine studerende er enige, idet de i evalueringen sagde, at de foretrak det praktiske arbejde over de teoretiske lektioner.

Jannek: Mit indtryk er, at det praktiske arbejde hos os har været godt, fordi de studerende fik et afbræk fra læsesalen og lektionerne, og fordi de fik eksemplificeret det faglige i konkrete eksempler, hvorigennem de kunne identificere deres styrker og svagheder. I mine øjne er det i den iterative proces mellem teori og afprøvning, at magien opstår for de studerende.

SDU Entrepreneurship Labs understøtter alle fakulteter

Jannek: Budskabet herfra til underviserne på fakulteterne er, at vi er her for at understøtte jer. Vi yder mange forskellige services – det kan være mere dybdegående projektorienterede forløb, der er integreret i undervisningen som i Sørens tilfælde, men det kan også være nedslag i undervisningen, hvor vi holder oplæg om instrumentelle værktøjer til entreprenørskab. Så hvis man synes, at det kunne være interessant at høre om mulighederne for at samarbejde med os, må man endelig gerne skrive en mail til mig.

Om Underviseren

Søren Jensen underviser på Teknisk Fakultet og har været uddannelseskoordinator på PDI-uddannelsen (Product Development & Innovation) på SDU, hvorigennem han har oprettet kurset Technology Entrepreneurship.

Om Jannek

Jannek Solgaard er forretningsudvikler i SDU Entrepreneurship Labs, som er en del af SDU RIO. Jannek arbejder også som projektleder i Startup i Praksis, der er et projektorienteret forløb i egen eller andres startup-virksomhed. Kontakt Jannek nedenfor.

Kontakt Jannek

Redaktionen afsluttet: 13.04.2021