Skip to main content

Hurtigt og fleksibelt studienævn

Planlægningen på universitet er traditionelt et årshjul med meget lange deadlines. Et år før undervisningen begynder, ligger fagbeskrivelsen som regel klar. Underviseren ændrer ikke meget undervejs, fordi studieordningen låser ham eller hende fast.

På Center for Journalistik er der behov for en helt anden fleksibilitet, når centret eksperimenterer med Fremtidens Uddannelser på cand.public.-uddannelsen.

Rammer for eksperimentet

Derfor har centret fået lov til at oprette et midlertidigt studienævn. Det ligner alle andre studienævn, men opgaven og reglerne er markant anderledes. Det gælder om at skabe rammerne for et vellykket eksperiment – uden at det går ud over de studerende.

Vi har behov for at eksperimentere med for eksempel eksamenstilmelding, ændringer af fagenes indhold og undervisningstider, og vi har behov for nogle andre og mere fleksible regler end andre studier og universiteter, siger centerleder på Center for Journalistik Peter Bro.

Udfordring af regler

Studienævnet har mulighed for at udfordre de overordnede regler på SDU, efter tilladelse fra SDU´s direktion. De ansatte på Center for Journalistik kan innovere uddannelsen of eksperimentere radikalt på undervisning og administrative regler. Til dette søges der dispensation, som går gennem den dertil nedsatte taskforce, som kan arbejde mere fleksibelt og hurtigt, end de mere almindelige og normale sagsgange på universitet. Det gør det nemmere at få implementeret nye ideer, og testet dem af på uddannelsen relativt hurtigt.