Licensaftaler

En licens er en tilladelse, som du som ejer af IPR giver til en anden part under en licensaftale. En licensaftale er dermed en aftale om ret til at udnytte et patent, et varemærke, en ophavsret eller en anden tilsvarende ret mod betaling.

Licenstager: Den part, der betaler for anvendelsen af opfindelsen.
Licensgiver: Den part, der giver tilladelse til anvendelse af opfindelsen.

Licensaftaler beskriver rettigheder og ansvar i forbindelse med brug og udnyttelse af IPR. En licensaftale kan være eksklusiv (én licenstager) eller ikke-eksklusiv (flere licenstagere) med licensgiver.

 

Hvor lang tid tager det at finde en potentiel licenstager?

Det kan tage måneder og nogle gange år at finde en licenstager. Det afhænger af

  • Opfindelsens udviklingsstadie – hvor langt er vi fra et produkt eller service?
  • Konkurrerende teknologier.
  • Markedets størrelse og intensitet.
  • Antallet og typen af aktører i markedet.

 

Hvordan finder forretningsudviklerne en licenstager?

Forretningsudviklerne anvender forskellige netværk og strategier til at identificere potentielle licenstagere og investorer til din opfindelse – herunder undersøger vi markedet, andre komplementære teknologier og aktører i det givne marked.

Vi kan også identificere licenstagere gennem eksisterende forhold, hvor vi forsøger at udvide relationen ved at deltage i konferencer, netværksmøder og events. Netværket er ikke kun relevant i licenssituationen, men også i vurderingen af potentialet for opfindelsen og den kommercielle relevans heraf.

 

Hvad er forskerens rolle ved identifikation af licenstagere?

Publikationer og præsentationer af din opfindelse er ofte også gode marketingsværktøjer.

Derudover spiller din egen indsats også en vigtig rolle. Er du selv aktiv, kan det forbedre chancerne for et match mellem din opfindelse og en virksomhed. Dine forsknings- og konsulentrelationer er ofte nyttige, både når det gælder identifikation af potentielle licenstagere, men også kompetente medarbejdere i virksomhederne.

Vi opnår oftest det bedste resultat sammen, når forsker og forretningsudvikler samarbejder om at markedsføre opfindelsen samt ”sælge” forskningsmiljøet, den kommer ud af.

 

Forhandling af licensaftalen

Når der er identificeret og etableret en interesse hos en virksomhed, begynder forhandlingsprocessen. Forhandlingsprocessen kan vare fra uger til måneder og involverer altid SDU RIOs forretningsudviklere og jurister.

Under forhandlingsprocessen varierer kontakten mellem den potentielle licenstager og forsker. Nogle har en sjælden og uformel kontakt, mens andre har et mere formelt rådgivende samarbejde. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte SDU RIOs forretningsudviklere.