Skip to main content
DA / EN

Kontrakter

SDU RIO sikrer, at alle aftaler overholder de gældende love og regler - herunder også de særlige bestemmelser, som SDU som universitet er underlagt. Derudover sikrer vores jurister, at aftaler kun bliver underskrevet af personer, der har myndighed til at underskrive aftaler på vegne af SDU.

Der er mange forskellige typer af aftaler. Nedenfor har vi kort skitseret de mest almindelige aftaler.

 

Forskellige aftaler

Der er mange forskellige typer af samarbejdsaftaler, men fælles for dem er, at aftalerne fastsætter, hvilke ydelser parterne skal bidrage med, samt hvilke rettigheder og pligter parterne har.

En samarbejdsaftale fastsætter også:

  • Rammerne for økonomien i samarbejdet.
  • Bestemmelser om retten til at publicere.
  • Hvem der har retten til at anvende resultatet.

En MTA omfatter en aftale om overførsel af et fysisk materiale, som skal anvendes i forskningen – for eksempel biologisk materiale, cellelinjer, kemiske stoffer eller lignende.

Formålet med aftalen er at klarlægge vilkårene for brug af materialet, samt skabe klarhed over partnernes rettigheder og forpligtelser.

I et samarbejde udveksles der ofte fortrolige oplysninger. Som ofte er det et krav fra en samarbejdspartner, at der indgås en aftale om fortrolighed, inden forhandlingerne om et samarbejde påbegynder.

En NDA har til formål at sikre, at fortrolige oplysninger frit kan udveksles imellem de to aftaleparter – dog med en sikkerhed for, at oplysningerne bliver holdt hemmelige og ikke bliver videregivet.

Sidst opdateret: 28.04.2021