Skip to main content

Videregivelse og overladelse af personoplysninger

Ønsker du at overdrage personoplysninger, som er indsamlet til et forskningsprojekt til andre end de involverede i forskningsprojektet, skal du inddrage SDU RIO med henblik på at sikre, at de databeskyttelsesretlige regler bliver overholdt.

Når du overdrager personoplysninger fra dit forskningsprojekt til en udenforstående, skal du være opmærksom på, om modtageren af  oplysningerne er ansat eller ikke ansat på SDU. Det er nemlig afgørende for, hvilken blanket du skal udfylde. 

 

Videregivelse

Videregivelse er, når du videregiver personoplysninger til 3. mand uden for SDU, for eksempel en studerende, region, en anden forskningsinstitution, privat virksomhed mv.

For at lette sagsbehandlingen skal du udfylde én af følgende blanketter:

 

Overladelse

Overladelse er,  når du overlader personoplysninger til en SDU-kollega. Det modtagende projekt skal være godkendt i SDU's fortegnelse.

 

Udfyld overladelses-anmodningen 

 

Kontakt SDU RIOs jurister

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 65502022

Sidst opdateret: 17.12.2021