Skip to main content
DA / EN

Persondata i forskningsprojekter

Behandler du personoplysninger i dit projekt, skal du anmelde dit projekt på SDU's fortegnelse. Juristerne i SDU RIO sagsbehandler og godkender anmeldelser af forskningsprojekter, der behandler personoplysninger.

En personoplysning er en oplysning på en identificerbar person, f.eks.  navn, mail, cpr.-nummer, adresse, helbredsoplysninger, race eller seksuel overbevisning mv. 

Læs notat vedr. behandling af personoplysninger og anonymisering til forskning

Tidligere skulle anmeldelser ske via SDU’s paraplyordning, men med Databeskyttelsesforordningen er det nu SDU RIO, som administrerer fortegnelsen og godkender samtlige videnskabelige og statistiske projekter for SDU.

 

Godkendelse af din anmeldelse

Er der uklarhed omkring projektet eller mangler i materialet, vil SDU RIOs jurister kontakte dig og indhente de manglende oplysninger inden godkendelse. Vurderer vi, at kravene efter reglerne om databeskyttelse er overholdt, sender vi en intern ”tilladelse” (i form af en udtalelse), så du kan begynde at behandle data i dit projekt.

Du må først begynde indsamling og behandling af personoplysninger, når projektet er godkendt. Vi anbefaler, at du gemmer din udtalelse og anmeldelsesnummer til senere henvendelser til SDU RIO.

Har du væsentlige ændringer – inden du har fået din udtalelse - som direkte påvirker din berøring med personoplysninger, skal du sende en mail med dine ønskede ændringer og dit anmeldelsesnummer til sdu.persondata@sdu.dk.

Kontakt SDU RIOs  jurister


SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 06.05.2022