Skip to main content
DA / EN

De tre søjler i Horizon 2020

Søjle 1: Excellent Science

Har du en ide til et banebrydende forskningsprojekt i videnskabeligt topkvalitet, har du i denne søjle mulighed for at søge bevillinger fra de fire delprogrammer:

Inden for Excellent Science beskæftiger SDU RIO sig primært med programmerne FET og ITN. ITN er et delprogram under Marie Sklodowska-Curie.

Læs mere om programmerne her:

Læs mere om Excellent Science

Har du spørgsmål til søjle 1, kan du kontakte fakulteternes forskerstøtteenheder.

 

Søjle 2: Industrial Leadership

Søjlen Industrial Leadership henvender sig til dig, som interesserer sig for anvendelsesorienteret forskning og samarbejde med virksomheder. Søjlen støtter samarbejdsprojekter inden for:

  • Anvendelsesorienteret forskning.
  • Teknologiudvikling.
  • Markedsdrevet innovation.

Søjlen bevilger midler til Forsknings- og innovationsprogrammet LEIT (Leadership in Enabling and Industrial Technologies). LEIT-Programmet støtter forskning, udvikling og demonstration inden for en række tværgående og strategiske teknologier som; mikro- og nanoteknologi, elektronik, fotonik, bioteknologi, avancerede materialer og avancerede produktionsprocesser, informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og rum. 

Derudover bevilger søjlen risikofinansiering og tilskud til innovationsprojekter i små og mellemstore virksomheder (de såkaldte smv´er). Det er især virksomheder med ambitioner om vækst og internationalisering, der kan søge. 

Læs mere om Industrial Leadership

Har du behov for yderligere information, råd eller vejledning om søjle 2, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Esben Flindt på mail enf@sdu.dk.

 

Søjle 3: Societal Challenge

Søjlen Societal Challenge har fokus på at udvikle løsninger på de store europæiske og samfundsmæssige udfordringer og tager udgangspunkt i de syv delprogrammer: sundhed, bioøkonomi, energi, transport, klima, rummelige samfund og sikkerhed.

De enkelte programmer dækker hele kæden fra forskning til kommercialisering, og har fokus på innovative løsninger og samfundsmæssig impact.

Læs mere om Societal Challenge

Har du behov for yderligere information, råd eller vejledning om søjle 3, er du velkommen til at kontakte Harald Hasler-Sheetal på mail hasler@sdu.dk, Maéva Vignes på mail mv@sdu.dk eller Lena Lykke Jønch-Clausen på mail lsr@sdu.dk.

Sidst opdateret: 20.07.2022