Skip to main content
DA / EN

EU-forskningsmidler

Overvejer du at søge EU-midler, kan du her læse om de forskellige programmer og muligheder. SDU RIO supporterer multi-aktører og internationale konsortier og har fokus på europæiske fonde.

Bliv evaluator af EU-projekter

Som forsker har du mulighed for at blive evaluator af mange forskellige typer af ansøgninger til EU’s forskningsråd og fonde. Som evaluator får du stor indsigt i, hvad der kendetegner en succesfuld EU-ansøgninger og du får viden om den nyeste forskning i en EU-kontekst. Du kan læse mere om, hvordan du bliver evaluator her.

Horizon Europe

Horizon Europe er EU’s rammeprogram for forskning og innovation for perioden 2014-2020. Horizon 2020 er opdelt i tre søjler:

  1. Excellent Science
  2. Industrial Leadership
  3. Societal Challenge

SDU RIO understøtter hovedsageligt projekter i søjle 2 (Industrial Leadership) og 3 (Societal Challenge), hvor fakulteternes forskerstøtteenheder primært understøtter sølje 1 (Excellent Science).

SDU RIO rådgiver og yder administrativ support,  så du ikke skal tænke på den administrative del af dit forskningsprojekt. Inden for søjle 2 og 3 tilbyder SDU RIO rådgivning, støtte og vejledning inden for:

  • Baggrundsinformation (policy).
  • Udvikling af ide og koncept.
  • Identifikation af netværk og partnere.
  • Strategisk planlægning (pre-award).
  • Udarbejdelse af ansøgningen - særligt gennemførelsen og impact.
  • Facilitering af møder og samarbejde med konsortier.

Læs mere om de tre søjler

Tværgående programmer

Udover de enkelte søjler, supporterer SDU RIO også en række programmer, som går på tværs af de enkelte søjler. Du kan læse om de forskellige programmer her:

Har du behov for yderligere information eller hjælp, er du velkommen til at kontakte SDU RIOs forskerstøtte.