Skip to main content

Information til dig med en autismespektrum diagnose

På denne side finder du mere information om, hvem der kan deltage, hvad man skal gøre som deltager, og hvordan du kommer til at deltage. Du kan også vælge at se videnskabelig medarbejder Esben fortælle om deltagerinformation og samtykkeerklæring i videoen nederst på siden.

Hvem kan deltage?

Du kan deltage i projektet, hvis du:

  • Er mellem 18 og 65 år;
  • Har normalt syn (enten med eller uden brug af kontaktlinser/briller);
  • Har normal begavelse;
  • Har dansk som modersmål;
  • Ikke har eller har haft en neurologisk forstyrrelse (f. eks. epilepsi eller blodprop i hjernen);
  • Har en autisme spektrum diagnose;
  • Ikke har en samtidig ADD/ADHD-diagnose. 

Hvad skal man gøre, som deltager i projektet?

Hvis du deltager i projektet, skal du udfylde en række spørgeskemaer og deltage i forskellige mindre opgaver. Samlet forventer vi, at deltagelse i projektet vil tage op til 8 timer. Præcis hvor meget tid det tager, kan dog variere, fordi nogle personer vil være kortere eller længere tid om at lave opgaverne eller udfylde spørgeskemaerne.

Opgaverne gennemføres på Syddansk Universitet i Odense og foregår typisk på 2 forskellige dage, hver gang med en varighed på ca. 3-4 timer med pauser. Udover dig vil der være en projektmedarbejder til stede.

Du er med til at bestemme, på hvilke dage opgaverne laves. Hvis du tænker 3-4 timer er for meget på en gang, eller du har andre overvejelser omkring deltagelsen, så kan du altid sige det til os, og vi kan for det meste finde en løsning, så du har mulighed for at deltage på en måde, der passer til dig. Hvis du kommer langvejs fra og mener, at du har energien til det, så kan vi også lave opgaverne på en samlet testdag.

Opgaverne er blandt andet computeropgaver, hvor du præsenteres for forskellige ting og ansigter og skal markere din reaktion på disse, og opgaver der ofte bruges i forbindelse med at beskrive autismekarakteristika.

Spørgeskemaerne kan udfyldes derhjemme ved hjælp af et elektronisk link og tager typisk omkring en time at udfylde. Det er også muligt at udfylde spørgeskemaerne på undersøgelsesdagene, eksempelvis hvis du ikke har nået det inden, eller hvis du gerne vil have hjælp til spørgeskemaerne.

Spørgeskemaerne handler blandt andet om:

  • Baggrundsinformation som kønsidentitet, alder, diagnose;
  • Ansigtsgenkendelse i hverdagen;
  • Hvordan du har det, og hvordan du oplever sociale situationer, og følelser.

Alle spørgeskemaer og opgaver vil blive præsenteret af den undersøger, du mødes med, så du ved, hvad der forventes af dig, og du kan altid spørge, hvis der er noget, du er i tvivl om ved projektet.

Der er ingen kendte bivirkninger ved at deltage i forløbet. Hvis deltagelsen mod forventning er belastende for dig, kan den til enhver tid afbrydes.

Honorar og refusion af transportudgifter

Det kræver selvfølgelig tid at deltage i opgaverne og udfylde de forskellige spørgeskemaer:

Derfor honoreres forsøgsdeltagere med 1600 kr., hvis de deltager i hele undersøgelsen. Bemærk venligst, at honoraret er skattepligtigt, og at SDU derfor har pligt til at opgive til Skat, at forsøgsdeltagere har modtaget honoraret. Derudover dækker vi naturligvis dokumenterede rejseomkostninger.

Hvis du er interesseret i at deltage

Så kontakter du videnskabelig medarbejder Esben Mandahl på mail asd-fk@sdu.dk og vi aftaler tidspunkt til en samtale.

Vi vil gerne mødes med dig på Syddansk Universitet, hvor projektet gennemføres, men hvis du foretrækker det, så kan vi også have mødet over telefon eller eksempelvis Zoom.

På informationsmødet gennemgår vi deltagerinformationen sammen og svarer på de spørgsmål, du måske har. Samtidig sikrer vi os, at du passer godt ind i projektet ud fra de krav, der er for at kunne deltage.

Hvis du vælger at deltage i projektet, skal du underskrive en samtykkeerklæring. Det er frivilligt at deltage i projektet og du kan derfor når som helst og uden grund trække dit samtykke tilbage.

Du kan læse den fulde deltagerinformation her. Her er der også information om hvordan vi behandler den information vi indsamler.

Film: Esben gennemgår samtykkeerklæringen


Sidst opdateret: 20.10.2023