Skip to main content

Genkendelse af ansigter og genstande hos personer med autisme

Vi undersøger hvordan evnen til at genkende ansigter og genstande hænger sammen med hvordan man bearbejder visuel information, eksempelvis brug af detaljer og helheder, og hvorvidt den sammenhæng er forskellig for personer med og uden autisme.

Dette forskningsprojekt handler om at undersøge, hvordan personer med autisme genkender ansigter og genstande, og hvordan det hænger sammen med bearbejdningen af visuel information. Forskning har vist at nogle personer med autisme kan have sværere ved at genkende ansigter og nogle typer af genstand. Hos personer der ikke har en autismediagnose tyder forskningen på, at der er en sammenhæng mellem hvordan man genkender ansigter og genstande, og hvordan man bruger detaljer og helheder i sit synsindtryk. Vi ved ikke, om det er de samme forhold, der gælder for personer med autisme og om det eventuelt kan forklare de vanskeligheder, man kan se hos nogle personer med autisme. Dette vil derfor blive undersøgt i dette forskningsprojekt.

Sådan foregår det

Alle deltagere gennemfører en række opgaver og udfylder en række spørgeskemaer. Opgaverne er blandt andet computeropgaver, hvor du bliver præsenteret for forskellige ting og ansigter og skal markere din reaktion på disse. Der er også opgaver som bruges til at beskrive autismekarakteristika. Opgaverne gennemføres på Syddansk Universitet og gennemføres typisk over to omgange.

Spørgeskemaerne handler blandt andet om baggrundsinformation, ansigtsgenkendelse i hverdagen, hvordan du har det og hvordan du oplever følelser og sociale situationer.

Hvem kan deltage i projektet?

Vi søger både personer med og uden en autisme diagnose. For begge grupper gælder, at du kan deltage hvis du:

  • Er mellem 18 og 65 år;
  • Har normalt syn (enten med eller uden brug af kontaktlinser/briller);
  • Har normal begavelse;
  • Har dansk som modersmål;
  • Ikke har eller har haft en neurologisk forstyrrelse (f. eks. epilepsi eller blodprop i hjernen);
  • Ikke har en samtidig ADD/ADHD-diagnose.

Hvad gør vi med forskningsresultaterne?

Resultaterne fra projektet skrives sammen i en række artikler til videnskabelige tidsskrifter. Vi vil også præsentere resultaterne ved konferencer i Danmark og i udlandet. Vi laver desuden et resume af resultaterne som vi deler her på siden.

Projektstatus

Forskningsprojektet ledes af lektor Christian Gerlach og lektor Mette Elmose, i samarbejde med Københavns Universitet og University of British Columbia (Canada). Projektet er startet op i foråret 2022 og er på nuværende tidspunkt i gang med rekruttering af forsøgsdeltagere.

Er du interesseret i at deltage i projektet? Du kan finde yderligere deltagerinformation her:

Information til dig,
der har en autisme diagnose

 

Information til dig, der ikke har
en autisme diagnose (kontrolgruppen)

     

Find vej på SDU

 

Hvis du vil vide mere

Hvis du gerne vil deltage eller høre mere om projektet, kan du kontakte videnskabelig assistent Esben Helby Mandahl på asd-fk@sdu.dk eller tlf. 65 50 17 10. Du er velkommen til at stille alle de spørgsmål, du har til projektet.

Sidst opdateret: 17.10.2023