Skip to main content
DA / EN

Data

På denne side findes alle data fra de indkomne prøver i Find en sø -projektet frit tilgængeligt. Data fra det pågældende år lægges løbende ud fra medio november efterhånden som prøverne analyseres og i det efterfølgende forår offentliggøres de bearbejdede data inkl. kortmateriale, figurer, sammenhænge mv. sammen med en beskrivelse af projektets resultater.

Data er indsamlet af frivillige borgere samt en lang række børn og unge i skole, SFO og foreningsregi.

Alle data kan frit bruges til undervisningsformål. Data er målrettet deltagerne i projektet og ønsker man at benytte dem til andre formål, såsom forsknings- og publiceringsformål, så bedes man sende en mail til Søer i fritiden for en aftale omkring dette. Ligeledes ved spørgsmål omkring data. Alle regneark har en infofane hvor informationer omkring regnearkets data fremgår.

Data fra Find en sø udgør følgende parametre; Det totale indhold af kvælstof, det totale indhold af fosfor, det totale indhold af organisk carbon, indholdet af farvet opløst organisk stof, alkalinitet (et mål for, hvor følsom f.eks. en sø, er over for syreforurening fra nedbør eller spildevand), salinitet(saltholdighed), pH og indholdet af suspenderet stof (uopløselige faste stoffer).

 

Vejledning til data fra Find en sø samt opgaver 

Borgervejledning (Basis)

Opgaver til databehandling - Find en sø

 

Data fra 2023

Vandprøver indsamlet af borgere:

 

Data fra 2022

Vandprøver indsamlet af borgere:

 

Data fra 2021

Vandprøver indsamlet af borgere:

 

Data fra 2020

Vandprøver indsamlet af skoler og borgere:

Data indsamlet af gymnasier:

Sensordata fra 4 søer 

Sidst opdateret: 01.05.2024