Skip to main content

Data

På denne side findes alle data fra de indkomne prøver i Find en sø -projektet frit tilgængeligt. Data fra det pågældende år lægges løbende ud fra medio november efterhånden som prøverne analyseres og i det efterfølgende forår offentliggøres de bearbejdede data inkl. kortmateriale, figurer, sammenhænge mv. sammen med en beskrivelse af projektets resultater.

Data er indsamlet af frivillige borgere samt en lang række børn og unge i skole, SFO og foreningsregi

Alle data kan frit bruges til undervisningsformål. Data er målrettet deltagerne i projektet og ønsker man at benytte dem til andre formål, såsom forsknings- og publiceringsformål, så bedes man kontakte Sara Egemose (saege@biology.sdu.dk) for en aftale omkring dette.

Ved spørgsmål omkring data kan Lektor Sara Egemose kontaktes på saege@biology.sdu.dk eller 6550 7988). Alle regneark har en infofane hvor informationer omkring regnearkets data fremgår.

 

Data fra 2020

Vandprøver indsamlet af skoler og borgere:

Data indsamlet af gymnasier:

Feltdata fra 4 søer

Vandprøver fra 4 søer

Sensordata fra 4 søer 

Sedimentdata fra 4 søer

Sidst opdateret: 05.05.2021