Skip to main content

Målsætning

Centerets målsætning er

  • at skabe en ramme for forankring af eksternt finansierede forskningsprojekter, der kan tiltrække post.doc., ph.d'er, erhvervs-ph.d'er
     
  • at opbygge nationalt og internationalt netværk med henblik på at udarbejde eksternt finansieret projektansøgninger
  • at skabe et stimulerende og produktivt forskningsmiljø, der giver mulighed for kollegialt feed-back i forbindelse med udarbejdelse af forskningspublikationer, samt fastlæggelse af publikationsstrategier
  • at fastholde og udbygge en stærk og forskningsbaseret undervisningsportefølje indenfor områder som fx interkulturel og global organisationskommunikation, organisationskommunikation, tekstproduktion, narrative former for kommunikation
  • at styrke dialogen imellem private og offentlige organisationer og universitetet.