Skip to main content

Projekter

Projekter:

DYLAN - Language Dynamics and the Management of Diversity 2006-2011 - Hjemmeside

• Netværk for Corporate Storytelling - Hjemmeside

NCS er et forum, der bringer universitetet, erhvervslivet og offentlige organisationer sammen for at udveksle erfaringer og idéer inden for organisationskommunikation. Et af NCSs vigtigste aktiviteter er et årligt seminar, der tager udganspunkt i emner som strategisk kommunkation, værdiformidling, forandringskommunikation, branding, identitet og organisationskultur.

Et centralt tema er værdien af den gode historie som effektivt kommunikationsredskab.

Mål: At udvide Netværket for Corporate Storytelling med internationale samarbejds-partnere inden for forskning og erhvervslivet.

Formand: Cindie Maagaard

Projekt Mailtid. Fokus på digital teamadfærd.
Annette Grønning  

Ph.d.-projekter:

Strategisk kommunikation i offentlige organisationer (Rasmus Kjærgaard Rasmussen)
Et projekt om organisationelle sense-making processer omkring regeringens Branding Danmark projekt.

• Identitet i Organisationer (Mikkel Gylling Hangaard)