Menu

Betaling og udmeldelse

Deltagerbetalingen omfatter deltagelse i undervisning og eksamen. Du har 3 eksamensforsøg. Forsøgene skal afvikles senest 1 år efter betaling.

Hvis du ønsker at gå til eksamen efter udløb af 1-års reglen, må du søge igen. Søger du igen efter en sådan pause, er det den til en hver tid gældende pris, som vi opkræver.

Betalingen opkræves en gang pr. semester via girokort. Du binder dig for ét semester ad gangen og kan derfor ikke få din deltagerbetaling refunderet, hvis du ønsker at stoppe midt i et semester. Hvis du fortryder inden studiestart eller senest 15. september/februar, kan du dog få det indbetalte beløb refunderet.

Udmeldelse og evt. refundering skal ske skriftligt ved at kontakte EVU-teamet via denne kontaktformular.

På grund af de omstændigheder, der knytter sig til oprettelse af tompladser, må du regne med en kort betalingsfrist. Hvis betalingsfristen ikke overholdes, vil du blive slettet og kan således ikke gå til eksamen, aflevere opgaver, følge undervisningen eller få dokumentation for at du har været indskrevet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies