Adgangsgivende eksamen

Uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller kvote 2, skal du have bestået en af følgende adgangsgivende eksaminer senest 5. juli.

Har du har en af følgende eksaminer, kan du søge om optagelse i både kvote 1 og kvote 2

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf) aflagt før gymnasiereformen 2017
 • Højere forberedelseseksamen (hf) med overbygning aflagt efter gymnasiereformen 2017
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
 • EUX 1. del (merkantil), hvis du er startet før 1. august 2017
 • EUX 1. del (merkantil) suppleret med overbygning, hvis du er startet 1. august 2017 eller senere
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF) – ikke berettiget til hurtigstartsbonus
 • Færøsk studentereksamen, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen
 • Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland. Hvis du søger med Grønlandsk særordning, skal du søge i kvote 2
 • Eksamen fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen

Følgende uddannelser er kun adgangsgivende til diplomingeniør- og professionsbacheloruddannelser:

 • Højere forberedelseseksamen (hf) uden overbygning aflagt efter gymnasiereformen 2017
 • EUX 1. del (merkantil) uden overbygning, hvis du er startet 1. august 2017 eller senere

Ansøgere der skal søge om optagelse i kvote 2

Har du en af følgende eksaminer, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest d. 15. marts kl. 12.

Det samme gælder for følgende uddannelser, som kun er adgangsgivende tildiplomingeniør- og professionsbacheloruddannelser:

 • Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne
 • International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point og mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag

Værd at vide om den adgangsgivende eksamen

 • En gymnasial eksamen kan aldrig forældes som adgangsgrundlag for at søge en videregående uddannelse.
 • Hvis du har to gymnasiale eksaminer, så er det den første, der gælder.

Eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen

Er dit eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen omregner SDU karaktergennemsnit og eksamensresultatet til gennemsnit ifølge 7-trins-skalaen. Du skal ikke selv foretage dig noget, men du kan se omsætningstabellen her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies