Skip to main content

Adgangsgivende eksamen

Uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller kvote 2, skal du have bestået en af følgende adgangsgivende eksaminer senest 5. juli.

Har du har en af følgende eksaminer, kan du søge om optagelse i både kvote 1 og kvote 2

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf) aflagt før gymnasiereformen 2017
 • Højere forberedelseseksamen (hf) med overbygning aflagt efter gymnasiereformen 2017
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • EUX 1. del (merkantil), hvis du er startet før 1. august 2017
 • EUX 1. del (merkantil) suppleret med overbygning, hvis du er startet 1. august 2017 eller senere
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)
 • Færøsk studentereksamen, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen
 • Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland. Hvis du søger med Grønlandsk særordning, skal du søge i kvote 2
 • Eksamen fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen

Følgende uddannelser er kun adgangsgivende til diplomingeniør- og professionsbacheloruddannelser:

 • Højere forberedelseseksamen (hf) uden overbygning aflagt efter gymnasiereformen 2017
 • EUX 1. del (merkantil) uden overbygning, hvis du er startet 1. august 2017 eller senere

Ansøgere der skal søge om optagelse i kvote 2

Har du en af følgende eksaminer, skal du søge om optagelse i kvote 2 senest d. 15. marts kl. 12.

 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalaureate (IB) med IB-diploma, Option Internationale du Baccalauréat (OIB) og dansk-tysk studentereksamen (DIAP)
 • International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point og mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag suppleret med enkeltfag svarende til overbygning for hf.
 • Udenlandsk eksamen m.v., som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, eller som Styrelsen for International Uddannelse har vurderet som sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen
 • Hvis du søger med Grønlandsk særordning

Det samme gælder for følgende uddannelser, som kun er adgangsgivende til ingeniør- og professionsbacheloruddannelser:

 • Adgangskursus til diplom - og civilingeniøruddannelserne
 • International Baccalaureate (IB) med IB-Course Result på mindst 18 point og mindst karakteren 3 i hvert af de 6 fag

Værd at vide om den adgangsgivende eksamen

 • En gymnasial eksamen kan aldrig forældes som adgangsgrundlag for at søge en videregående uddannelse.
 • Hvis du har to gymnasiale eksaminer, så er det den første der gælder.

Eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen

Er dit eksamensbevis med karakterer efter 13-skalaen, omregner SDU karaktergennemsnit og eksamensresultatet til gennemsnit ifølge 7-trins-skalaen. Du skal ikke selv foretage dig noget, men du kan se omsætningstabellen her.

Karakterkrav fra 2021

SDU indfører karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser fra 2021. Vær opmærksom på, om det har betydning for din ansøgning.

Læs mere om karakterkrav

Har du ikke en adgangsgivende eksamen?

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, skal du ansøge om en "særlig tilladelse."

Læs mere

Optag Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 11.03.2021